Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet på jorden

Skapad 2020-09-03 15:26 i Enskede skola Stockholm Grundskolor
Inledande biologikapitel hösten åk 7.
Grundskola 7 Biologi
På jorden finns olika sorters liv, organismer. Det finns till exempel växter, djur, bakterier och de består av olika sorters celler som har vissa skillnader och likheter. Livet har utvecklats till olika grupper, familjer, skäkten och arter som använder antingen fotosyntesen eller förbränning/cellandning för att få energi.

Innehåll

Syfte – Varför ska vi lära oss det här?

Genom undervisningen om Livet på jorden ska du

 • använda dina kunskaper i biologi för att ta ställning i frågor som handlar om ekologisk hållbarhet,
 • genomföra laborationer i biologi och
 • använda biologins begrepp för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen.

Centralt innehåll – Vad ska vi lära oss?

 • Fotosyntes och förbränning/cellandning
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap.
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
 • Planering, utförande och utvärdering av fältstudier och experiment. Dokumentation av fältstudier och experiment med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Aktuella samhällsfrågor om biologi.

Arbetssätt – Hur ska vi lära oss?

Du kommer att få arbeta med

 • gruppdiskussioner och helklassgenomgångar,
 • texter med frågor och
 • fältstudier och laborationer om olika organismer.

Hur ska du visa dina kunskaper?

Du kommer att få visa dina kunskaper

 • vid diskussioner,
 • med laborationsrapporter,
 • med digitala responsverktyg och
 • prov.

Tänk på att du kan visa kunskaper under lektionerna.

Matriser

Bi
Livet på jorden

E
C
A
Celler
Beskriver några delar i en cell.
Beskrver olika delar i en djurcell och en växtcell.
Beskriver skillnader och likheter mllan en djurcell och en växtcell.
Begrepp
Kan använda begreppen art, organism, fotosyntes och cellandning i enkla sammanhang.
Kan beskriva begreppen art, organism, fotosyntes och cellandning, biologisk mångfald, inre och yttre befruktning, växelvarm och jämnvarm på ett begripligt sätt.
Kan beskriva begreppen art, organism, fotosyntes och cellandning, biologisk mångfald, inre och yttre befruktning, växelvarm och jämnvarm på ett utvecklat sätt.
Ny aspekt
Veta vad ett mikroskop är.
Kan beskriva någon betydelse som mikroskopet har haft för kunskapen om celler och mikroorganismer.
Kan beskriva olika betydelser som mikroskopet har haft för kunskapen om celler och mikroorganismer.
Ny aspekt
Använda någon källa för att hitta fakta.
Använda olika källor för att hitta fakta och beskriva ett djur.
Ny aspekt
Beskriva ett djur.
Jämföra olika egenskaper med något annat djur.
Jämföra olika egenskaper med flera andra djur.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: