Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi- Skogen

Skapad 2020-09-03 15:39 i Kristinelundskolan Östhammar
Vi utgår från materialet "Koll på No 4" och läser om skogen och vad som händer i naturen på hösten.
Grundskola 4 – 6 Biologi NO (år 1-3)
Vad händer med ett dött djur i skogen? Vilka bär kan du plocka i skogen? Vilket är skogens största djur? Vad menas med bytesdjur? Och får man tälta var man vill? Detta och andra intressanta saker kommer du att få lära dig om skogen!

Innehåll

Mål

När du är färdig med kapitlet om skogen ska du kunna:

 • vad som menas med lövskog, barrskog & blandskog

 • berätta om hur löv & döda djur bryts ner

 • känna till namnen på några träd, bär & svampar

 • ge exempel på näringskedjor i skogen

 • känna till några rovdjur & bytesdjur

 • veta vad människan använder skogen till

 • förklara vad som menas med allemansrätten

 

Arbetsgång

Vi kommer att arbeta med boken Koll på NO 4, se på filmer samt diskutera ämnet utifrån elevernas egna erfarenheter och nya lärdomar.

Hur når du målen? 
- Genom att vara aktiv på lektionerna och göra tillhörande uppgifter i boken.
- I slutet av kapitlet kommer du få göra en slutuppgift där du visar vad du lärt dig

Uppgifter

 • Vi undersöker skogen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6

Matriser

NO Bi
Koll på NO4 - Skogen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du vet vad som menas med lövskog, barrskog & blandskog.
Du kan inte ge något exempel på löv- eller barrträd.
Du kan ge ett exempel på lövträd och barrträd och förklara de olika skogarna.
Du kan ge fler exempel på lövträd och barrträd, förklara skillnader.
Du kan berätta om hur löv & döda djur bryts ner.
Du kan inte ge något exempel på nedbrytare.
Du kan ge exempel på en nedbrytare och vad som händer när en växt eller ett djur dött.
Du kan berätta vad händer när en växt eller djur dör och använder då biologiska begrepp. kretslopp.
Du kan namnet på några träd, bär & svampar.
Kan inte ge något exempel.
Kan ge ett exempel.
Kan ge flera exempel.
Du kan ge exempel på en näringskedja i skogen.
Du kan inte ge exempel på en näringskedja.
Du kan rita eller berätta om en näringskedja. Visar vem som äter vem.
Du kan rita eller berätta detaljerat om en näringskedja som startar med solen, växter, växtätare( bytesdjur) , rovdjur.
Du kan nämna några olika bytesdjur & rovdjur, samt förklara vad de olika begreppen innebär.
Du kan inte ge något exempel.
Du kan ge exempel på ett bytesdjur och ett rovdjur som bor i skogen.
Du kan ge flera exempel på bytesdjur och rovdjur som lever i skogen. Även kunna berätta skillnaderna mellan dem.
Du kan ge exempel på vad människan använder skogen till.
Du kan inte ge något exempel.
Du kan ge exempel på vad människorna använder skogen till.
Du kan berätta varför vi planterar så mycket träd i Sverige och vad vi använder träden till.
Du kan förklara vad som menas med allemansrätten.
Du kan inte ge något exempel
Du kan ge ett exempel på vad man får och inte får göra i naturen.
Du kan berätta och ge flera exempel på vad man får och inte får göra i skogen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: