Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering ht-20

Skapad 2020-09-03 15:30 i Hammarbyskolan Södra Stockholm Grundskolor
Grundskola F Moderna språk - språkval
Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter, • formulera sig och kommunicera i tal och skrift, • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Innehåll

Planering i franska åk 8 höstterminen 2020

Detta är en grov och preliminär planering som kan komma att ändras

 

Vecka

Innehåll                          För att du ska 

34-36

Läsa rubriker

Se och arbeta med franska utifrån kortfilmen Le Pérou

Listor med ord och fraser

Använda strategier för att läsa och förstå notiser, rubriker

Uppfatta betydelsebärande ord i talat språk - samtal och dialoger.

Vokabulär bl.a. imperativ/uppmaningar i olika former

36-38

 

 

 

 

 

Tu te rappelles?

Repetera kunskaper från årskurs sex tala, läsa, skriva och lyssna

 

-uttrycka åsikter

-färger

-siffror

-klockan

-vardagliga ord och uttryck i skolan och på fritiden

-telefonnummer

-negera

-verb: Faire, Être, Avoir, samt er-verb

-väder

 

39-43

Le voyage à Londres

 

Le rendez-vous

 

Demander son chemin

Prata och ställa frågor framförallt ämnet att resa

Prata med fokus på språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen så som

-uttal och intonation

-artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck

-språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Använda verbet aller

 

 

Prov i franska

 

39-43

Kamrat- och självbedömning – utvecklingssamtal

 

läsa

skriva

tala och samtala

lyssna

44 lov

 

 

45-49

Arbete som redovisas med övriga moderna språk

Söka och välja texter och talat språk från internet och andra medier.

Kunskaper om vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: