Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden årskurs 2

Skapad 2020-09-03 15:34 i Junibackens skola Ludvika
Vi arbetar med Forntiden: Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern under delar av ht 2015 och vt 2016.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Vi kommer att resa tillbaka i tiden, till en tid då Sverige och Norden började att befolkas. Vilka var de första människorna här uppe i norr? Hur levde man och vad var det viktigt att lära sig som barn under denna period? Finns det några likheter med hur vi lever idag? Hur kan vi som lever nu, veta hur det såg ut på den tiden (för så länge sedan)? Detta och mycket mer kommer du att få lära dig om när vi arbetar med Forntiden.

Innehåll

Vad vi ska lära oss? Varför just detta?

Du kommer att få utveckla din förmåga att;

* skapa bilder
* samtala och berätta saker
* att göra enkla jämförelser mellan olika tidsepoker
* på ett enkelt sätt reflektera över hur människors levnadsvillkor  
  förändrats
* på ett enkelt sätt dokumentera det vi har arbetat med/om.

Hur ska vi lära oss detta?

Genom att;
* se på film och prata om det vi har sett
* titta på en tidslinje placera ut stenåldern, bronsåldern och järnåldern
* dokumentera det du/vi gör på ett enkelt sätt
* lyssna på texter om forntiden och samtala om det du hört
* måla bilder 
* rita egna hällristningar

Vad kommer att bedömas?

Din förmåga;

* att genomföra och delta i de lektioner, moment, uppgifter som vi kommer att arbeta med

Hur får jag visa vad jag kan?

Du visar genom;

* att aktivt delta i de moment som vi genomför

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: