Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Läsning & läsförståelse" (för dig som kan läsa)

Skapad 2020-09-03 15:40 i Björnkärrsskolan Linköping
Så här kommer vi att arbeta i förberedelseklass med läsning och läsförståelse för fortsättare (de som kan läsa med ljudningsmetoden). Passar olika åldrar och nyanlända elever.
Grundskola 2 – 6 Svenska som andraspråk
Så här kommer du som kan läsa att få arbeta med läsning i förberedelseklassen. Du ska utveckla din förmåga att läsa på svenska så du får flyt i läsningen. Du ska förstå texter och dess syfte. Du ska lära dig om olika strategier för läsning och läsförståelse och lära dig använda dessa. Du ska lära dig att samtala och fundera kring texters innehåll.

Innehåll

Läsning & läsförståelse

Övergripande syfte från Läroplanen:

- Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket.

- Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på svenska.

 

Undervisning/arbetssätt - Så här kommer vi att arbeta:

- Högläsning - läraren läser högt, oftast mha interaktiv kamera som visar både text och bilder, vi arbetar med läsförståelse av olika slag vid högläsningen

 

- Körläsning då eleven läser efter lärare, träning på uttal, satsmelodi, betoning m.m.

 

- Individuell lästräning (högläsning) och träning av ljudningsteknik - lyssnande tillsammans med en stöttande lärare.

 

- Kör- /högläsning och textsamtal i läspar/ liten grupp - om texters innehåll och om ords betydelse. 

 

- Vi tittar på filmer/berättelser/sagor tillsammans och samtalar om innehållet

 

- Vi använder Tankeboken - där elevens tankar om texten eller en speciell fråga lyfts fram, vi samtalar ibland om tankebokens innehåll

 

- Läsläxa ges varje vecka, (läsning hemma för någon) och lyssnas på i skolan.

- Periodvis kan eleverna få en uppgift kopplad till läxan, t.ex. "Rita till det du läste", "Vad tycker du var mest intressant av det du läste?" eller "Skriv en fråga till texten". (skriva/rita i skrivbok hemma alt. följa upp i skolan med stöttning)

 

- Vi tränar på lässtrategier bland annat mha Läsfixarna genom att läraren modellerar och visar hur man kan använda strategierna + övningar (arbetsblad) m.m. RT - Läsfixarna.

 

- Läraren modellerar olika strategier för läsförståelse t.ex. "Think aloud" (tänka högt-metoden) där läraren ger exempel på hur man kan tänka för att förstå texten, ställa frågor till texten, förstå författarens tankar bakom texten m.m.

 

- Övningar för ordförståelse, t.ex. samtal om ord, prata om t.ex. olika värdeladdning av ord (Språkmosaik - pärm med övningar eller “Gibbons”), Palin - läggspel, använda iPad med ordträning, spela brädspel och enkla läggspel (läs-kedja, domino m.m.).

 

- Arbete med Livet i Bokstavslandet, titta på filmerna, läsa i läseboken, samtala, svara på frågor m.m.

 

Bedömning - Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

- kontinuerligt under lektionerna

- när vi läser läsläxan (individuellt) och samtalar om den

Elevens delaktighet och inflytande - Vad kan du påverka?

- val av bok / text till läsläxa

- när vi skriver och ritar i tankeboken bestämmer eleven själv 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  SvA  1-3
 • Svenska språkets uttal i jämförelse med modersmålets.
  SvA  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Uttal, satsmelodi och sambandet mellan betoning och betydelse.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven utifrån egna referensramar föra enkla resonemang om texternas tydligt framträdande budskap och relatera detta till egna erfarenheter.
  SvA   3
 • Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
  SvA   3
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  SvA  E 6

Matriser

SvA
Läsning & läsförståelse (för dig som kan läsa) åk 4-6

Träna mera
Godtagbara
Utvecklade
Välutvecklade
Läsa med flyt
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsförståelse
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: