Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ABC-klubben: Diamantjakten

Skapad 2020-09-03 15:54 i Rådmansö skola Norrtälje
En årsplanering till materialet ABC-klubben från förlaget Natur och Kultur.
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk
Under år 2 kommer vi fortsätta följa Asta, Bea och Cesar i deras vardag och på deras spännande äventyr med ABC-klubben. Detta kommer också vara barnens läsläxa.

Innehåll

Detta kommer undervisningen att innehålla:

 • läsa boken "Diamantjakten"
 • arbeta med lässtrategier
 • läsa i grupp
 • lyssna på högläsning

Du kommer varje vecka att få läsa ett nytt kapitel i Läseboken i skolan i din grupp. Genom att läsa en text flera gånger övar du upp flytet i läsningen. Du övar på att betona ord och meningar rätt  och att använda inlevelse vid till exempel dialoger.  

Vad ska du kunna?

Du ska kunna:

Läsa:
 • läsa längre texter och ord med komplicerade konsonantförbindelser, t ex spruta, struts och krita
 • läsa en hel bok med enkel text på egen hand
 • rätta dig själv vid läsning
 • läsa enkla meningar med flyt
 • samtala, återberätta och ställa frågor om det som du har läst
 • använda olika läsförståelsestrategier som att skapa inre bilder, dra slutsatser och göra förutsägelser
 • läsa mellan raderna
 • uppfatta den s.k röda tråden
 • koppla det lästa till egna erfarenheter

Kommunikativ förmåga:
 • berätta i grupp och lyssna på andra
 • återberätta
 • sammanfatta
 • förklara så att andra förstår
 • ge och ta muntliga instruktioner
 • tala om vad du tycker och tänker och lyssna på andras åsikter
 


Detta visar du genom att:

 • läsa för din lärare
 • delta i lästester
 •  
 • delta i diskussioner

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: