Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Som i en liten ask - Trä & Metallslöjd

Skapad 2020-09-03 16:17 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Slöjd
Vi tillverkar svepaskar med broderat lock. Ena terminen kommer du att tillverka svepasken i trä & metallslöjden och den andra terminen broderar du ett motiv till locket. Broderiet utförs efter egen idé i fritt broderi.

Innehåll

Svepask med broderat lock

SYFTE OCH INNEHÅLL

När vi arbetar med området fritt broderi får du möjlighet att utveckla din förmåga att

 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets-och miljöaspekter,
 • prova och ompröva att kombinera olika material och hantverkstekniker
 • formulera och välja handlingsalternativ i ditt arbete
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck. 

UNDERVISNING

Så här arbetar vi:

 • Intoduktion av arbetsområdet.
 •     Skiss och planering av lockets dekoration, storlek och form
 •     Genomgång av tekniker och val av redskap.      
 •     Genomföra arbetet och redovisa det skriftligt/muntligt 

BEDÖMNING

Underlag för bedömning:

 •            Skisser på det egna arbetet.
 •      Hur du genomför ditt arbete, följer instruktioner och väljer arbetsmetoder.        
 •            Slutresultatet på din svepask 
 •      Muntliga och skriftlig redovisningen/dokumentationen

Det som bedöms är hur du kan:

         Formge och framställa slöjdföremål i olika material

         Använda handredskap, verktyg och maskiner

         Välja tillvägagångssätt och motivera dina val under arbetet

         Utveckla idéer

         Prova hur olika material och tekniker kan kombineras med hänsyn till form och funktion

         Formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt

         Ge omdömen om din arbetsprocess

         Använda slöjdspecifika begrepp och visa på samband mellan form, funktion och kvalitet

         Tolka slöjdföremåls uttryck och föra resonemang kring detta

Uppgifter

 • Utvärdering broderi

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl

Matriser

Sl
Svepask åk 7

Svepask med broderat lock

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Formge slöjdföremål
Du kan på ett enkel sätt formge slöjdföremål
Du kan på ett utvecklat sätt formge slöjdföremål
Du kan på ett välutvecklat sätt formge slöjdföremål
Framställa slöjdföremål
Du kan på ett delvis genomarbetat sätt framställa slöjdföremål i olika material
Du kan på ett relativt väl genomarbetat sätt framställa slöjdföremål i olika material
Du kan på ett väl genomarbetat sätt framställa slöjdföremål i olika material
Genomförande
Du kan framställa slöjdföremål i olika material utifrån både muntliga och skriftliga instruktioner
Du kan framställa slöjdföremål i olika material utifrån både muntliga och skriftliga instruktioner och delvis egna initiativ
Du kan framställa slöjdföremål i olika material utifrån både muntliga och skriftliga instruktioner och egna initiativ
Hantverkskicklighet
Du kan använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du kan använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision
Motiverar val
Du väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till dina val.
Du väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till dina val.
Du väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till dina val.
Idéer
Du kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv sökt upp.
Handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt
Omdömen om arbetsprocessen
Du kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalité.
Du kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalité.
Du kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalité.
Slöjdföremåls uttryck
Du kan tolka ditt föremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner.
Du kan tolka ditt föremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner.
Du kan tolka ditt föremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: