Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rastaktiviteter Fritids ht-2020

Skapad 2020-09-03 16:51 i Hallsta fritidshem Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola F – 9
Tjo och tjim och kul på rasten!

Innehåll

Rubrik/Titel/Tema

Rastaktiviteter 

Tidsperiod

Höstterminen 2020 

Vad ska vi lära oss? (läroplanens mål, hämtas i kap 1 och 2)

Att utveckla förmågan att deltaga i lekar i olika konstellationer, öva på social kompetens, samspela i möte med andra människor.
Att barnen utvecklar språk genom olika lekar och kommunikation.

 • Vi utvecklar förmågan att tala och lyssna på varandra, vänta på sin tur, ta hänsyn till varandra.
  träna delaktighet för alla barn och att de tränar på att bjuda in andra kompisar till lek.

Förmågor och Centralt innehåll (för att förtydliga fritidshemmets läroplansuppdrag)

 •  Eleverna får pröva och utveckla lekar,  skapa goda relationer till varandra samt att röra sig allsidigt i leken. 

Hur ska vi arbeta för att komma dit?

 • Vi väljer veckans lek som hör till årstiden.
 • eleverna får vara delaktiga med att vara med och välja aktiviteter.

Hur ser vi att vi når målet?

 • vi observerar och noterar vilka elever som är med i lekarna.
 • Kommer det fler elever än vanligt som är delaktiga i leken?
 • Vi ser om elever som aldrig brukar leka är med.
 • Utvärdering i klasserna.
 • Fritidsrådet på en fredag utvärderar vi med eleverna.

 

Underlag till Frippens utformning är taget från Pihlgren, A.S. (2017). Fritidshemmets mål och resultat: att planera och utvärdera. (Upplaga 1). Lund: Studentlitteratur

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: