Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk.5

Skapad 2020-09-03 16:43 i Edsskolan Östhammar
Planering baserad på boken Matteborgen 4A för kapitel 1-3
Grundskola 5 Matematik
Vi arbetar med stora tal, geometri, decimaltal, vikt och volym, temperatur och diagram.

Innehåll

Konkretisering av målen:

Du ska kunna:

Stora tal:

 • läsa och skriva tal inom talområdet 0-1 000 000
 • ordna tal efter storlek
 • addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet
 • använda metoderna "rita en bild" eller "prova dig fram"
 • avläsa och skriva tal i det romerska talsystemet

Geometri:

 • räkna ut rektangelns area
 • använda enheterna cm2 och m2 för area
 • använda enheterna meter, kilometer och mil
 • förstå och använda skala

Decimaltal:

 • vad decimaltal och "en hel" innebär
 • skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar
 • skriva tal som heltal med tiondelar och hundradelar
 • storleksordna decimaltal
 • addera och subtrahera enkla decimaltal

Vikt och volym:

 • jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter
 • växla mellan olika volymenheter
 • jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram
 • växla mellan olika viktenheter

Temperatur och diagram:

 • läsa av termometern
 • läsa av och förstå linjediagram
 • räkna ut medelvärde
 • läsa av och förstå cirkeldiagram

Undervisning:

Du kommer att få ta del av:

 • Gemensamma genomgångar och gruppövningar. 
 • Praktiska övningar.
 • Arbete med problemlösning
 • Självständigt arbete med övningsuppgifter. 
 • Par- eller grupparbete.
 • Matteläxor.
 • Färdighetsträning och problemlösning.
 • Diagnoser till varje kapitel. 
 • Matteprov 

Bedömning:

Dina kunskaper kring ovanstående mål kommer att bedömas genom:

 • Ditt muntliga deltagande vid genomgångar samt vid arbete i par/gruppuppgifter
 • Ditt skriftliga arbete på lektionerna
 • Dina resultat på diagnoser, prov och lärarens observationer.

 

Matriser

Ma
Matematik ht åk.5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Stora tal
Du ska kunna: - läsa och skriva tal inom talområdet 0-1 000 000 - ordna tal efter storlek - addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet - använda metoderna "rita en bild" och "prova dig fram" - avläsa och skriva tal i det romerska talsystemet.
Du kan oftast läsa och skriva tal inom talområdet 0-1 000 000. Du kan oftast storleksordna tal. Du kan oftast addera, subtrahera och dividera inom talområdet. Du kan oftast använda metoderna "rita en bild" eller "prova dig fram". Du kan oftast avläsa och skriva tal i det romerska romerska talsystemet.
Du är säker när du ska läsa och skriva tal inom talområdet 0-1 000 000. Du är säker på att storleksordna tal. Du är säker när du ska addera, subtrahera och dividera inom talområdet. Du är säker på att använda metoderna "rita en bild" eller "prova dig fram". Du är säker när du ska avläsa och skriva tal i det romerska romerska talsystemet.
Du visar stor säkerhet när du ska läsa och skriva tal inom talområdet 0-1 000 000. Du visar stor säkerhet när du ska storleksordna tal. Du visar stor säkerhet när du ska addera, subtrahera och dividera inom talområdet. Du visar stor säkerhet när du ska använda metoderna "rita en bild" eller "prova dig fram". Du visar stor säkerhet när du ska avläsa och skriva tal i det romerska romerska talsystemet.
Geometri
Du ska kunna: - räkna ut en rektangels area - använda enheterna cm2 och m2 för area - använda enheterna meter, kilometer och mil - förstå och använda skala
Du kan oftast räkna ut rektangelns area. Du kan oftast använda enheterna cm2 och m2 för area. Du kan oftast använda enheterna meter, km och mil. Du kan oftast förstå och använda skala.
Du är säker när du ska räkna ut rektangelns area. Du är säker när du ska använda enheterna cm2 och m2 för area. Du är säker när du ska använda enheterna meter, km och mil. Du är säker när du ska använda skala.
Du visar stor säkerhet när du ska räkna ut rektangelns area. Du visar stor säkerhet när du ska använda enheterna cm2 och m2 för area. Du visar stor säkerhet när du ska använda enheterna meter, km och mil. Du visar stor säkerhet när du ska använda skala.
Decimaltal
Du ska kunna: - vad decimaltal och "en hel" innebär - skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter - skriva tal som heltal med tiondelar och hundradelar - storleksordna decimaltal - addera och subtrahera enkla decimaltal
Du kan oftast förstå decimaltal och vad "en hel" innebär. Du kan oftast skriva dm som tiondelar och cm som hundradelar av en meter. Du kan oftast skriva tal som heltal med tiondelar och hundradelar. Du kan oftast storleksordna decimaltal. Du kan oftast addera och subtrahera enkla decimaltal.
Du är säker med att förstå decimaltal och vad "en hel" innebär. Du är säker när du ska skriva dm som tiondelar och cm som hundradelar av en meter. Du är säker när du ska skriva tal som heltal med tiondelar och hundradelar. Du är säker när du ska storleksordna decimaltal. Du är säker när du ska addera och subtrahera enkla decimaltal.
Du visar stor säkerhet med att förstå decimaltal och vad "en hel" innebär. Du visar stor säkerhet när du ska skriva dm som tiondelar och cm som hundradelar av en meter. Du visar stor säkerhet när du ska skriva tal som heltal med tiondelar och hundradelar. Du visar stor säkerhet när du ska storleksordna decimaltal. Du visar stor säkerhet när du ska addera och subtrahera enkla decimaltal.
Vikt och volym
Du ska kunna: - jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter - växla mellan olika volymenheter - jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram - växla mellan olika viktenheter
Du kan oftast jämföra och använda enheterna l, dl och cl. Du kan oftast växla mellan volymenheter. Du kan oftast jämföra och använda enheterna kg, hg och g. Du kan oftast växla mellan olika viktenheter.
Du är säker när du ska jämföra och använda enheterna l, dl och cl. Du är säker när du ska växla mellan volymenheter. Du är säker när du ska jämföra och använda enheterna kg, hg och g. Du är säker när du ska växla mellan olika viktenheter.
Du visar stor säkerhet när du ska jämföra och använda enheterna l, dl och cl. Du visar stor säkerhet när du ska växla mellan volymenheter. Du visar stor säkerhet när du ska jämföra och använda enheterna kg, hg och g. Du visar stor säkerhet när du ska växla mellan olika viktenheter.
Temperatur och diagram
Du ska kunna: - läsa av termometern - läsa av och förstå linjediagram - rita linjediagram - räkna ut medelvärde - läsa av och förstå cirkeldiagram
Du kan oftast läsa av termometern. Du kan oftast läsa av och förstå linjediagram. Du kan oftast räkna ut medelvärde. Du kan oftast läsa av och förstå cirkeldiagram.
Du är säker när du ska läsa av termometern. Du är säker när du ska läsa av och förstå linjediagram. Du är säker när du ska räkna ut medelvärde. Du är säker när du ska läsa av och förstå cirkeldiagram.
Du visar stor säkerhet när du ska läsa av termometern. Du visar stor säkerhet när du ska läsa av och förstå linjediagram. Du visar stor säkerhet när du ska räkna ut medelvärde. Du visar stor säkerhet när du ska läsa av och förstå cirkeldiagram.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: