Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och motorik

Skapad 2020-09-03 17:59 i Herrgårdens förskola Alingsås
Förskola
Syftet är att barnen utvecklar grovmotoriska rörelsemönster som bidrar till ökad kroppskännedom och självkänsla. Vi vill även skapa förståelse för de positiva effekter rörelse har för vårt välbefinnande.

Innehåll

Läroplanen beskriver:

Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska bidra till kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning. (s10)


“Det vi gör idag ska hänga ihop med det vi gjorde igår och ska göra i morgon.”

 

 

Syfte - varför?

Syftet är att barnen utefter egen förmåga utvecklar grovmotoriska rörelsemönster som bidrar till ökad kroppskännedom och  självkänsla. Vi vill även skapa förståelse för de positiva effekter rörelse har för vårt välbefinnande.

 

Var är vi? (Utgångspunkt)

Barnen har ett stort rörelsebehov och uppskattar aktiviter där de får använda kroppen såsom rörelsesånger, lekar, skogsutflykter. 

 

 

 

Vart ska vi?

-Ökad kroppsmedvetenhet

-Ökad kroppskontroll

-Ökad självkänsla

-Träning av grovmotorik, balans och koordinationsförmåga

-Förstå och följa instruktioner

-Träna turtagning

-Öka koncentrationsförmågan

-Ökad förmåga till nervarvning

 

 

 

 

 

Genomförande - vad och hur ska vi göra?

-Bamsegympa

-Yoga

-Rörelselekar

-Hinderbanor både ute och inne

-Skogsbesök

-Just dance

-Rörelsesamlingar

 

 

Dokumentation sker främst med hjälp av Ipad

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veckoreflektion v ….

Utgå från vår undervisning (planerad och spontan) har vi genomfört dessa aktiviteter:

a)Vad sa, visade/gjorde barnen, vid aktiviteten eller efter

b) Hur bidrog vi som pedagoger och hur bidrog miljö/material till lärandet

c) Hur går vi vidare, vad kan vi tillföra?

 

Månadsanalys 

Utvärdering av planering/planeringar

Syfte - vilken progression i barnens lärande och utveckling har ni sett samt utvärdera - vad i utbildningen kan ha bidragit till detta?

 

Barnens lärande - (progression - förändrat kunnande jämfört med innan)

 • Vad ser ni för utveckling/resultat utifrån er undervisning? Skillnad över tid? Lärde sig barnen det ni trodde?
 • Inom vilka olika områden utifrån Lpfö kan ni se att utveckling skett?
 • På vilket sätt har barnen haft inflytande i planeringen?

 

Vad av följande aspekter upplever ni har påverkat resultatet, vad har bidragit till lärande och förståelse?

 • Sättet vi organiserat på
 • Introduktion/genomförande
 • Pedagogernas förhållningssätt
 • Miljö material
 • Dokumentation och reflektionsmetod

 

Hur har vi gett gett flickor och pojkar samma förutsättningar att lära och utvecklas?

Hur har vi arbetat med tillgänglig lärmiljö för att möta alla barn vad har det gett för resultat?

Hur har vi arbetat med beslutade aktiva åtgärder har det gett resultat?

 

Vad blir vårt nästa steg, hur kan vi fördjupa/utveckla?

(ex, miljön, ev behov av ämneskunskap för att kunna fördjupa, utmana och stödja? Strukturer att utveckla för att möta alla barn? Utveckla dokumentationsmetoder?)

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: