Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik och drama

Skapad 2020-09-03 18:39 i Björkås förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Barnen visar ett intresse för att vilja dansa och sjunga tillsammans.

Innehåll

 

 

 

Var är vi?

Barnen har pratat om at de vill ha en scen. Tillsammans har vi sökt bilder på olika scener och demokratiskt kommit fram till en ide om hur vår scen ska se ut.

Hjälpfrågor:
Samlad beskrivning av nuläget.
Var befinner barngruppen sig i förhållande till våra fokusområden/lokala mål/styrkort?
Vad leker och utforskar barnen? Vilka behov/intressen visar barnen? Hur vet vi det?

 

Vart ska vi?

Vi har som tanke att alla som vill ska få deltaga i utformningen av scenen.

Hjälpfrågor:
Vilka mål ska vi, utifrån nuläget, arbeta mot inom temat? Utgå från fokusområden/lokala mål/styrkort. 
Vad vill vi att barnen ska uppleva/utforska/utveckla?

  


Hur gör vi?

För att hitta olika ideer har sökt på internet hur en scen kan se ut.

För att göra barnen delaktiga i processen så diskuterar, dokumenterar och planerar vi tillsammans med barnen. Under arbetets gång så utvärderar vi tillsammans för att komma vidare.

Hjälpfrågor:
Tänk utifrån både vårt förhållningssätt och hur vi organiserar undervisningen.
Vilka arbetssätt och metoder ska användas? Hur utformar vi miljön?
Hur gör vi barnen delaktiga i processen, (utforskande, dokumentation, reflektion)?
Hur och vad dokumenterar vi i processen?

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: