Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO år 2

Skapad 2020-09-03 19:16 i Sjökarbyskolan Österåker
Det här är en planering av SO-arbetet under år 2.
Grundskola 2 SO (år 1-3)
SO åk 2

Innehåll

Syfte - vilka förmågor tränar vi
Genom undervisningen i ämnet SO ska du få träna på att utveckla dina förmågor inom SO-ämnet; religion, historia, samhällskunskap och historia.

Arbetssätt - så här arbetar vi
Vi kommer att arbeta med olika områden i SO:

 • Normer och regler - vilka regler finns i samhället? I trafiken? I skolan? Hemma? Varför behövs regler?
 • Hur möten organiseras och genomförs.
 • Vårt samhälle - om olika yrken, pengar och ekonomi.
 • Sverige, ett land i världen - Om Sverige, världsdelar, var bor vi och varför, vad är ett hem.
 • Människans uppkomst, tidslinje och begreppen nutid och dåtid utifrån ett historiskt perspektiv.  


Bedömning - så här kan du visa dina kunskaper:
Du kan visa din kunskap genom att:

 • vara delaktig i arbetet att ta fram gemensamma regler.
 • delta på klassråd och elevråd.
 • vara delaktig i diskussioner och undersökningar.
 • arbeta med din arbetsbok och andra uppgifter.
 • berätta om dina tankar och åsikter i frågor som gäller dig.
 • samtala med lärare och kamrater kring det aktuella ämnet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: