Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 6 HT20: Rymdfarkosten

Skapad 2020-09-04 01:12 i Ekdalaskolan Härryda
Här är en mall för Ekdalaskolans EPP, Ekdalaskolans pedagogiska planering. Tänk på att alltid göra en kopia innan du formulerar en EPP i ditt ämne. Döp Epp:n till det aktuella arbetsområdet samt markera vilket/vilka ämnen det gäller.
Grundskola 6 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Rapport från Rymdfarkosten Dag 50000. Under temadagarna ska ni berätta hur det är och hur det har varit att vara upp i rymden. I svenskan och i samarbete med SO och NO ska ni skriva en text i berättande form där ni beskriver hur det är där, dag 50000, 150 år senare.

Innehåll

Det här ska vi arbeta med:

-  vi ska jobba med olika uppgifter där ni får läsa, öva på och skriva reportage och berättande texter.

 Elevinflytande inom arbetsområdet :

- eleverna väljer fritt en egen plats att beskriva (första uppgiften) 

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?:

- du deltar vid genomgångar och är aktiv vid grupparbeten under processen 

- du lämnar in de uppgifter som vi arbetar med 

Hur ser uppgiften ut?:

Rapport från Rymdfarkosten  
Dag 50000

 

Din brödtext ska ha en tydlig rubrik, innehålla en bild och vara skriven i storlek 12 med korrekt språk och fin styckeindelning.

 

Följande 3 delar ska du skriva om: 

 1. Vardagslivet ombord på Rymdfarkosten efter nästan 150 år. Du är alltså född på skeppet, liksom alla andra ombord. Exempel på saker att berätta om:  

-Presentera dig själv. 

-Berätta om de du bor med tex din familj. 

-Hur ser skeppet ut på utsidan? 

-Hur ser skeppet ut på insidan? 

-Hur bor man?
-Hur upplever man livet på skeppet när det gäller smaker, dofter, ljud eller känsel?

-Vad gör man på dagarna? 

-Vilka arbetsuppgifter utför resenärerna på skeppet? 

-Vad gör man på fritiden?

 1. Politik:

-Vem eller vilka bestämmer på skeppet? 

-Hur bestämmer man vem som gör vad på skeppet?

 1. Teknik: 

-Hur fungerar mat och hygien? (20A,20B) 

-Hur fungerar det med vatten och gravitation? (20C,20D,20E)

-Fler frågor angående vatten här nedan:

 • Vad gör man för att spara på vatten ombord på skeppet?
 • Hur påverkas vätskor i rymden när de inte påverkas av gravitationskraften längre?
 • Hur dricker man?
 • Hur fungerar toaletten?
 • Vad gör man med avloppsvattnet?
 • Hur tvättar man sig?

Bonusfråga:
- Kan du komma på några olika sätt att återvinna vatten i rymdfarkosten?

 
 
Koppling till läroplanerna:
 • Syfte
  SvSvA
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.


 • Centralt innehåll
 • Sv 4-6SvA 4-6
 • Läsa och skriva
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
   
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
   

Matriser

Sv SvA
Svenska åk 6 HT20: Rymdfarkosten

Når ej målen
Behöver träna mera
E
C
A
Struktur
Att du har med textens olika delar: Rubrik, inledning, bilder och en avslutning.
Innehåll
Att du har beskrivningar både av människor och miljöer, som gör att texten blir mer levande. Att du har balans mellan berättande text och dialog.
Språk
Hur meningsbyggnaden är och om du skriver egna formuleringar. Hur du varierar dina meningar. Om du använder korrekta ord och begrepp. Om texten är uppbyggd med varierande sambandsord så att texten tydligt binds ihop.
Skrivregler
Med vilken säkerhet du stavar, använder skiljetecken och delar in texten i lämpliga stycken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: