Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väpplarna

Skapad 2020-09-04 07:15 i Förskolan Furustugan Östhammar
Förskola
Vi kommer att arbeta med Väpplarna. Namnet Väpplarna kommer från ordet väppling, som betyder klöver. I och med att det är fyra ämnen som materialet utgår ifrån, passar fyrklövern fint som symbol. Det är också en symbol för tur! Varje ämne representeras av en väpplare med en egen färg och eget mönster: blå för språk, gul för matematik, grön för NO/teknik och röd för socialt samspel. Vi kommer att börja med Väpplaren röd som heter Vänslan.

Innehåll

 

 Socialt samspel

 

Syfte: Perioden med socialt samspel handlar om att barnen ska bli trygga med sig själva och med varandra. Barnen ska få kännedom om sina egna rättigheter, och även samtala om hur man respekterar varandra. Att arbeta med socialt samspel genomsyrar hela arbetet på en förskola - hur vi är med varandra och allt i våran omgivning.

Mål; Att varje barn ska våga ta plats, våga uttrycka sig och säga sin åsikt. Känna trygghet i sin grupp.

 

Vi vill kunna erbjuda barnen möjligheter att planera, samtala, samarbeta, fantisera, prova på nya saker på olika sätt, träna på turtagning, argumentera, läsa av olika känslor och förstå sina rättigheter.

 

Metod;  Vi kommer att arbeta utifrån boken Väpplarna där vi får möjligheten att utmana och erbjuda barnen inom de fyra olika ämnesområdena: Socialt samspel, språk, matematik och NO/Teknik. Vi börjar med Socialt samspel.

Vi kommer tillsammans att bli trygga i gruppen med varandra, barnen kommer att utmanas i att sätta ord på det de tänker på, vad de känner och de får samarbeta. För att skapa detta är det viktigt att barnen tillsammans visar varandra respekt och ger varandra tid och lika mycket talutrymme, att alla får känna sig välkomna och lika mycket behövda. Barnen ska få känna stolthet över sig själva och vad de kan bidra med.

Vi kommer att använda oss utav materialet Väpplarna och utifrån detta skapa oss roliga och lärande samlingar.

 

När, var, vem/vilka

Vi kommer att samlas på torsdagar kl 09 tillsammans med Sniglarna och Lina. Denna period kommer att sträcka sig till jul till en början så får vi se hur samlingarna fortlöper.

 

Dokumentation; Vi kommer varje samling att fota och skriva om de vi åstadkommit så att ni lätt kan följa med på barnens lärande och utvecklande.

 

VIKTIGAST! Vi ska ha roligt=)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: