Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktion nya barn Smörblomman

Skapad 2020-09-04 07:39 i Gåvsta förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Plan för att introducera nya barn och deras familjer. Vi fokuserar på trygghet genom rutiner och hållbara relationer. Arbetssättet bygger på att få alla barn i gruppen delaktiga i introduktionen. (Ingressbilden kommer från pixabay.com)

Innehåll

Under de första veckorna fokuserar vi extra mycket på att få barnen att känna sig trygga i gruppen, i våra rutiner och i förskolans miljöer både inne och ute.

 

Vi håller oss till samma dagsstruktur varje dag för att de snabbt ska känna igen de olika momenten och få möjlighet att känna tryggheten i att veta vad som kommer härnäst.

 

Vi erbjuder barnen olika aktiviteter (vattenlek, måla, play-doh, dans, bamsegympa, sångsamlingar, utflykt, blåsa såpbubblor, utforska miljöer och material inne och ute) och visar även på olika material som finns att tillgå.

 

För att ge barnen möjlighet att lära känna varandra och göra dem mer delaktiga så uppmuntrar vi att barnen i gruppen får visa och lära varandra om förskolans rutiner och material.


Vi eftersträvar att barnen ska ha så många "fasta" platser som möjligt eftersom det skapar trygghet att veta vart en ska vara i olika situationer. De har redan från start egen hylla, egen skohylla, egen plats på stövelracket, en egen låda för sina alster, en egen blöjkorg och egen hylla för sin kudde/filt/madrass. Efter ett par veckor får de en egen plats vid lunchen och när vi senare kan dela oss i två mindre samlingar, en egen plats även i samlingen.

 

Under inskolningssamtalet med vårdnadshavare går vi igenom de frågeställningar som finns i dokumentet ”introduktionssamtal” och berättar om sådant vi vill informera om, ex unikum, skolklagomål, kapprumsbiblioteket och pdk.

 

Målområde:

Normer och värden

Barns delaktighet och inflytande

 

Bakgrund:

Varje år i Augusti introducerar vi nya barn på avdelningen. Det har även försvunnit barn till skolan nyligen vilket gör att vi måste  arbeta ihop  den ”nygamla”  barngruppen genom att skapa många tillfällen för barnen att skapa nya/flera hållbara relationer sinsemellan. 

 

Målformulering (Vad):

Målet är hållbara relationer mellan barnen i gruppen.

 

Målkriterier:

Mål 1: Att organisera utbildningen så att alla barn ska få möjlighet att lära känna och acceptera varandra för att kunna se varandra som potentiella kompisar och därmed kunna utveckla hållbara relationer till varandra.

Mål 2: Att alla barn i gruppen gjorts delaktiga i introduktionen.

Mål 3: Att de nya barnen känner sig trygga och har koll på rutiner, miljöer och material.

 

 

Läggs i reflektion och analys (se särskilt dokument).

 

Utvärderingsmetod:

Mål 1: Hållbara relationer. Har alla barn fått tillfälle att lära känna varandra?

 

Mål 2: Gå igenom vad barnen fått vara delaktiga i kring introduktionen av de nya barnen. Tänk kring ett barn i taget. Vad kan det bero på om något barn inte fått möjlighet eller velat vara delaktig?

 

Mål 3: Trygghet samt koll på rutiner, miljöer och material.

Hur visar barnen trygghet?

Hur visar barnen att de har koll på rutiner, miljöer och material?

vårdnadshavarnas synpunkter kring introduktionen samlas in under introduktionssamtalet.

Uppföljning:

Arbetslaget går igenom introduktionssamtalen 

Utvärdering:

 

Reflektioner:

 

Analys:

 

Uppgifter

 • Mål 1: Hållbara relationer

 • Mål 2: Alla barns delaktighet i introduktionen

 • Mål 3: Trygghet och koll på rutiner, miljöer och material

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
 • säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av utbildningen.
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: