Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2020-09-04 07:57 i Smygeskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 6 Matematik
Du kommer utveckla din förmåga att förstå, beskriva och använda olika begrepp inom arbetsområdet geometri.

Innehåll

Mål för detta arbetsområde:

* kunna använda de vanligaste enheterna för area: cm2 (kvadratcentimeter), dm2 (kvadratdecimeter), m2 (kvadratmeter)

* kunna förstå och använda begreppen bas och höjd

* kunna räkna ut arean av rektanglar, kvadrater, trianglar samt arean av figurer som är sammansatta av dessa

* kunna benämna olika slags fyrhörningar och trianglar samt beskriva deras egenskaper

* kunna förklara begreppen diameter, radie och medelpunkt

* kunna upptäcka, välja och använda lämpliga strategier och metoder vid problemlösning

 

Begrepp

area     omkrets    bas     höjd     parallell    parallellogram     romb     parallelltrapets     diagonal     medelpunkt

diameter     radie     liksidig triangel      likbent triangel      rätvinklig triangel      spetsvinklig triangel

trubbvinklig triangel      rätblock     kub     tetraeder     kon     cylinder      klot

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: