Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling - djur

Skapad 2020-09-04 08:17 i Sagolandets förskola Hörby
Förskola
Vi kommer att arbeta med gruppens språkutveckling genom att använda oss av djur.

Innehåll

Nationellt mål:
Lpfö-18 - förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld

Syfte:
Syftet med att arbeta med barnens språkutveckling är för att främja deras möjligheter att kommunicera, båda med oss pedagoger och även med kompisarna på avdelningarna. Det underlättar för dem att kunna berätta vad det är de vill för att påverka sin dag här hos oss. För att arbeta med språkutvecklingen på ett roligt sätt så valde vi att arbeta med djur, mer specifikt bondgårdsdjuren. Djur är något vi upptäckt att barnen tycker om att titta på och leka med när de är här oss.

 

Innehåll:
Vad ska undervisningen innehålla?

Vi har märkt att barnen har intresse för djur så vi kommer att ha ett djurtema under höstterminen. Vi kommer att presentera de olika djuren vid samlingar och visa bilder, djurets läte, sjunga sånger osv. 

Vi kommer använda oss utav:

- Sångstund under samling, använda sångkort

- Polyglutt, ett digitalt verktyg där det finns inlästa böcker. 

- TAKK, ett alternativt kommunikationssätt. Vi pedagoger kommer lära oss enkla ord och sedan använda det när vi pratar med barnen, T.ex lära oss tecknen för de olika frukterna vi äter vid samlingen. 

- Hjälpa dem att sätta ord på vad det är dom gör, vad de leker med och om de frågar vad någonting är. 

- QR-koder, använda oss utav QR-koder för att visa djurens läte. 

Reflektion och Analys
(Pedagogers och barns perspektiv)

v.47 - Under samlingen idag hade vi pedagoger förberett en påse med olika djur i. Barnen fick en och en stoppa ned handen i påsen och se om det fanns något djur. När de hittat ett så berättade vi vad det var för något djur och sedan sjöng vi en sång om djuret. Under samlingen fick barnen öva sig på turordning och att vänta tills det var sin tur att få välja ett djur. De var väldigt tålmodiga och väntade på sin tur. Vi upplever att gruppen varit lite ofokuserade under tidigare samlingar och detta hjälpte att hålla dem intresserade och på plats. Nästa steg är att använda oss utav ett rum där vi går in och har våra samlingar. 

v.48 - Under samlingen kom Kanin och Igelkott och de hade med sig ett kort med en qr kod. Vi skannade koden och fick upp sagan om Pinos bondgård på väggen. Detta tyckte barnen var väldigt roligt. De skrattade och följde med i sagan. De härmade de olika lätena på djuren. Efter sagan så valde vi att projicera en app som är en pekbok på väggen. Barnen fick gå fram en och en och trycka på ett djur. När barnen tryckte på djuret kom en bild upp på ett riktigt djur. Detta tyckte barnen var så roligt och ville göra om och om igen. Vi kommer att fortsätta läsa sagan om Pinos bondgård och titta på djur på väggen.

 

v.49 - Vi fortsatte med QR-koden även denna veckan och lyssnade på boken om Pinos bondgård. Vi upplevde att barnen hade bättre fokus denna gången och kunde hänga med bättre eftersom de visste hur allt funkade. De satt ned på golvet och tittade upp på väggen där vi visade sagan. Barnen är mer engagerade i högläsningen och pekar på djuren som visas i sagan och vi benämner vilket djur det är samt dess läte. Vi använde oss av pekboken även denna vecka och det var lika uppskattat av barnen som gången innan.

v.50 - Denna veckan tog vi fram sångpåsen igen och fyllde den med olika djur. Barnen har fått öva på att vänta på sin tur och det går bättre och bättre för varje gång. De verkar uppskatta när vi sjunger om djuren och kopplar väldigt snabbt vilket djur det är och vissa pekar på andra bilder av samma djur. Samlingarna går bättre och bättre och barnen har börjat komma in i rutinen. Vi har uppmärksammat att barnen börjat använda sig mer av djuren i den fria leken. Pekboken användes även denna veckan och barnen börjar bli mer och mer trygga med att testa på. I början var det ett fåtal som gick fram själva för att testa men nu börjar fler och fler bli nyfikna och testar själva.

 

v.51 -    

 

Reflektera kontinuerligt kring:
-Hur blev det?-Val av undervisningens innehåll
-Vilket förändrat kunnande ser ni?
-Uppfylls de förväntade effekterna?

Analys:
Varför blev det som det blev?
Vilken utveckling har skett?
Vad är nästa steg?
Vad krävs för att komma vidare?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: