Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjärtruds planering på Hallon

Skapad 2020-09-04 08:32 i Dibber Växhuset förskola Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Trygghet, tillit, glädje och vänskap i en lärorik gemenskap.

Innehåll

 

• Vi ska skapa en trygghet i gruppen, där rutinerna utgör grunden. Vi pedagoger fördelar oss bland barnen i olika aktiviteter, skogsgrupper, rutiner och lunchbordplacering, som bidrar till en lugnare och tryggare arbetsmiljö. Samlingar och aktiviteter i mindre grupper bidrar till bättre koncentration och inlärningsmöjligheter.

• Vi ska skapa en gemenskap bland barnen både i den egna gruppen och i gruppen som helhet. Barnen ska erbjudas möjligheter att aktivera sig i olika lek- och skapande material, spel och lekar för att skapa samspel barnen emellan.

• Vi ska främja alla barnens självkänsla och tillit till sin egna förmåga. Vi ska uppmuntra dem till att våga testa, pröva och klara av olika utmaningar kring lek, skapande och självständighet. Med självständighet menar vi att bland annat kunna klä på sig kläder, dela sin mat, följa rutiner / instruktioner. Vägen till att kunna själv bygger på stöd, inspiration och vägledning från både vuxna och barn.

• Vi ska ha bilder som visar algoritmer på påklädning och handtvätt. Vi ska även ha bilder och schema kring olika rutiner som stöd för barnen vid övergångar.

• Genom att bekräfta det barnen lärt sig och klarar själv, tydliggörs det egna ”jaget” och självkänslan stärks hos barnet, när det upplever att jag är en person som kan lära mig och klara av olika saker. Vi ska även hjälpa dem att sätta ord på olika känslor och händelser för att tydliggöra hur olika händelser kan påverka känslor hos barnet och hos varandra.

• Barnen ska lära lära sig att respektera både sin egen och andras kroppar - ”stopp, min kropp”. Ett ”nej” och ett ”stopp” ska barnen lyssna  till och respektera.

• Vi ska så mycket som möjligt ha "värdegrundssamtal/möten" med barnen. Det ska finnas en vägg inne på avdelningen med tankar på hur vi ska vara med varandra. Vi ska bekräfta och uppmuntra de positiva handlingar som barnen gör och förmedla även detta till föräldrarna.

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: