Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk Planering Tema "Vad är skräp"

Skapad 2020-09-04 08:42 i Hjortsbergs fritidshem Falkenberg
Ny pedagogisk planeringsmall för fritidshem i Falkenbergs grundskolor 2020/2021
Grundskola F – 6
Pedagogisk Planering Tema "Vad är skräp?" Vad betraktas som skräp? Vad går att återvinna? Hur fungerar allemansrätten?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas (Lärandemål)

Eleverna ska genom varierade arbetssätt jobba med följande frågor:

 • Vad betraktas som skräp?
 • Vad går att återvinna/återbruka?
 • Hur fungerar allemansrätten?

Vi resonerar kring begreppen återvinna, återbruka och allemansrätten.

Elevernas inflytande och delaktighet

Undervisningen tar utgångspunkt från elevernas frågor och funderingar kring "skräp" och naturen. Vi startar upp temaarbetet genom att ta reda på elevernas funderingar och tankar kring vad skräp är.

Undervisning, arbetsformer och lärmiljö

 • Vi arbetar med teamarbetet vecka 45-vecka 7 2021.
 • Vi plockar skräp i naturen.
 • Skräpet används i skapande arbete.
 • Film från UR-play, Barr och pinne
 • Arbetsmaterial från ”Håll Sverige rent”

Arbetsformer planeras veckovis under arbetets gång.

Uppföljning

I utvärderingen får eleverna reflektera över hur förmågorna har tränats samt reflektera över om de har fått kunskap om återvinning, återbruka och allemansrätten.

Eleverna får ta del av utvärderingen under vecka 7.

Utvärdering

Utvärdering sker i vecka 6 genom en kahoot/tipsrunda.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: