Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor och berättelser

Skapad 2020-09-04 09:05 i Tullmästaren förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Vi tar oss an sagor och böcker på olika sätt. Berättelser, böcker, flanosagor, filmatiseringar, digitala böcker, yoga, dans. En historia kan berättas på många olika sätt.

Innehåll

Vad?

Under vårt projekt med sagor och berättelser kommer vi att arbeta med böcker och berättande på olika sätt. Utifrån utvald barnlitteratur kommer vi bearbeta ett och samma innehåll på flera olika sätt.

Vi använder böcker, digitaliserade böcker och flanosagor för att ha bilder som stöd, och anpassar svårighetsgrad på språket efter barnen i gruppen. Utifrån en utvald bok planerar vi undervisning och aktiviteter att genomföra i smågrupper och på samlingen. 

 

Hur?

Vi väljer ut ett par böcker att djupdyka i. Först läser vi boken tillsammans, tittar på bilderna, använder tecken som stöd och pratar om innehållet i boksamtal. Därefter använder vi bilder ur boken och låter barnen berätta för varandra i smågrupper med hjälp av bilderna. Utifrån innehållet i en bok planerar vi undervisningstillfällen och aktiviteter. Det kan exempelvis röra sig om olika former av skapande, rörelse, lekar och problemlösning. 

Den aktuella bokens innehåll kan även bearbetas genom dramatisering och planerad lek kring innehållet, genom yogasaga och danssaga. Vi kan arbeta vidare med barnens egna berättelser, genom egenproducerade sagor, bilder, teckningar, dramatisering osv, allt utifrån barnens egna intressen och förmågor. 

 

Varför?

Under projektet arbetar vi med barnens språkutveckling. Det handlar dels om ordförråd, nya ord och begrepp. En annan viktig del är att varje barn utmanas i att prata och berätta, inför andra, i en trygg miljö. Vi vill också att barnen ska känna igen en berättelses uppbyggnad med ett händelseförlopp, början, mitten och slut.

Barnen får i projektet möta språk, och våra digitaliserade böcker finns också på fler språk än svenska, vilket innebär att barnen kan få höra samma bok även på sitt (eller sin kompis) modersmål.

Genom att bearbeta en boks innehåll på många olika sätt kan vi få en röd tråd mellan många olika slags aktiviteter, som skapande, rörelse, samarbetsövningar och problemlösning. 

 

 

Uppgifter

 • 1. Vi läser Bobbos väska

 • 2. Barnen läser Bobbos väska i smågrupper

 • 3. Vi leker Bobbos väska

 • 4. Bobbos väska- kims lek-inspirerat

 • 5. Måla Bobbo och de andra babblarna

 • 6. Titta, gissa

 • 7. Fyll en av Babblarna med färg

 • 8. Koppla ihop föremål med en av Babblarna

 • 9. Hinderbana- Babblarna

 • 10. Dans och rörelse/ programmering

 • 11. Berätta en saga med hjälp av bilder

 • 12. Boksamtal

 • 13. Grupplekar

 • 13: 1 Sortera föremål efter färg

 • 13:2 Sammansatta ord

 • 13:3 Vem är jag?

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: