👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och skapande. Guldvingen

Skapad 2020-09-04 09:42 i Marbäcks förskola Svedala
Förskola
Genom berättarsagor kommer barnen att utveckla sitt språk och skapande förmåga.

Innehåll

Vart är vi (nuläge, syfte):

Vi är en barngrupp där barnen har kommit olika långt i sin språkutveckling, detta pga bla. Olika åldrar och modersmål.

Vi ser att de uppskattar när vi berättar sagor för dem med hjälp av rekvisita. Vi har även observerat att visar en stor nyfikenhet för att berätta sagor själva med rekvisita inför vuxen eller flera andra barn. Vi har introducerat ”sagokannan” som är en kaffe kanna med bla glitter, stenar och ett ljus. Denna kanna tänds varje gång vi ska åka till sagornas värld. 

Vart ska vi (mål, förmåga, vad vill vi se när vi har arbetat med området):

Vi vill att barnen ska utveckla sin fantasi, föreställningsförmåga genom att de är med och skapar en berättarsaga där de får använda sin kreativitet, lustfylldhetoch nyfikenhet på ett lekfullt vis.

Vi vill skapa förutsättningar för att barnen ska utveckla sitt ordförråd genom berättarsagan där de får möjlighet att leka med ord, reflektera, lyssna och uttrycka sig.

Vi vill även se en utveckling i deras berättarteknik. Exempel; att de har en röd tråd, en början, mitt och slut, berättarröst, sjunger, pratar, ritar eller använder rekvisita.

 

Hur gör vi (planera, genomföra, dokumentation, reflektion):

Vi kommer att introducera berättarsagor för barnen. Barnen kommer tillsammans med pedagogerna gå igenom hur man skapar en berättarsaga, regler och utförande. 

 

Dokumentation:

Berättarsagan kommer att bli uppsatt på avdelningen där barnen kan gå tillbaka och samtala, reflektera och återkoppla. 

Vi dokumenterar och gör dokumentationen synlig för barngruppen för att skapa lärandesamtal bland barnen (dokumentationsvägg / processväg/ återkoppling med hjälp att digitala verktyg). Vi kommer att göra dokumentationer på Unikum både på individ och gruppnivå.

Barnen som har skapat sagan får hem ett exemplar för att återberätta för sina familjemedlemmar.

Utvärdering-uppföljning:

Kontinuerlig utvärdering genom analys av dokumentation och samtal. Vi använder vår avdelnings planering till att reflektera och utvärdera våra dokumentationer så vi kan se över hela processen och se hur vi kan gå vidare för att utmana barn. Genom bilder från händelser och upplevelser kan vi tillsammans titta på och reflektera kring barnens uppfattningar och tankar utifrån aktiviteterna.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18