Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lek-Levis planering på Hallon

Skapad 2020-09-04 09:45 i Dibber Växhuset förskola Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Glädje, nyfikenhet och fantasi i vägledande lek.

Innehåll

• Vi ska vägleda barnen till att komma igång med olika utvecklande lekar eller aktiviteter tillsammans. Vi ska uppmuntra och inspirera dem till att våga testa och pröva olika lekar och lekroller.

• Vi ska uppmärksamma barnens olika lekar i gruppen. Vi ska uppmuntra dem till att berätta och reflektera över leken.  Vad har de lekt? Hur fungerade leken? Vilka lekroller hade vi? Vad var det som gjorde leken bra eller inte bra?

• Vi ska leka olika grupplekar med barnen för att träna turtagning, samspel, samarbete och att inta olika roller.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: