Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns tankar om konst

Skapad 2020-09-04 10:19 i Örtagård Dibber Sverige AB
Förskola
Vi vill att barnen ska få möta konst genom återvinningsmaterial. Detta är för att ge barnen möjlighet att tänka på våra miljö.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor 

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

  • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

   

  • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet,

 • • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
 •  
 • • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material
 • och redskap
 •  
 •  
 • Varför? (Syfte med undervisning) Varje barn ges möjlighet att tänka på våra miljö. Barnen får använda och utmana sin fantasi för konstförmåga även sin kreativitet. 


  Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)

  Med hjälp av dibbers lärvänner, återvinningsmaterial, ljusbord, digitala verktyg som iPad.

  -Hjärtrud- vilka känslor väcker i lek med färger, konstkänsla av frihet. Bearbeta känslorna. 
  -Räkna-Reza – Räkna, mäta, sortera material, skissa.
  -Rör-Else – musik efter våra känslor, bearbeta våra känslor.
  -Lek-levi – lek med färger och våra kreativiteter av återvinningsmaterial
  -Alfa-Beta- sätta ord på upplevelsen, diskussioner och kommunikation. Förstärka med TAKK. 
  -Ute-Ugo- naturmaterial, ta hand om naturen, besöka olika konst statyer.


 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?
   
  I grupp eller enskilt. Dokumentera och reflektera med hjälp av iPad, bilder.
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?
  För alla barn 

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)
  Av alla pedagoger på avdelning och vi ansvarar för att varje barn ges möjlighet att uppleva konst i dem olika miljöerna.

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara
  Väcka inspiration, 
  nyfikenhet. Vara rädda om vår miljö- återvinningsmaterial. 

   

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: