👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Different Perspectives

Skapad 2020-09-04 10:44 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Arbetsområdet baseras på innehållet i unit 5 i Spotlight 8, och behandlar temat hur det vi gör och vilka vi är till stor del beror på var vi befinner oss kulturellt, socialt och geografiskt. Är vi beredda att förändra vår syn på tillvaron eller är vi fast i våra fördomar?
Grundskola 8 Engelska
"Different Perspectives" could mean that you and I tend to perceive the world around us differently depending on who we are. So even though we don´t agree on everything we might be willing to – at least – listen to each other and learn from our differences.

Innehåll

Arbetets mål 

 • Du ska förbereda en muntlig presentation om en person som har gjort skillnad för världen på något sätt.
 • Du ska formulera dig både i muntliga och skriftliga uppgifter och utöka ditt aktiva och passiva ordförråd.
 • Du ska reflektera över hur människor i andra delar av den engelskspråkiga världen har det genom att läsa texter om deras livsvillkor.

Arbetets innehåll

Du kommer under vecka 37 - 43 arbeta med olika förmågor inom ämnet Different Perspectives.

Dina uppgifter kommer att publiceras löpande i engelska google classroom.

 

Läsning av texter (det vidgade textbegreppet)  

Listening activities 

Talking activities 

Skriva en insändare

Reflektion där du tittar på ditt lärande

Grammatiska moment

 

Arbetetssätt och redovisningsform

Du kommer att redovisa både genom skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga diskussioner.

Redovisningar av uppgifter i par eller enskilt kan ibland ske med valfritt lärverktyg.

Bedömning

Formativ bedömning kommer att ske med hjälp av matriserna för tala och skriva ( insändare).

Reflektion 

I slutet av arbetsområdet ska du skriva din reflektion i kommentarsfältet under matrisen.

 • Vad har gått bra under arbetsområdet? Värför?
 • Vad hade jag behövt för att det skulle bli ännu bättre?
 • Har jag fått de instruktioner jag behövde för att klara uppgifterna?
 • Har jag tagit ansvar för mitt arbete?
 • Detta vill jag ändra på till nästa arbetsområde (T ex mer eller mindre av någonting i grammatiken, skriftliga/muntliga uppgifter, redovisningsformer osv.):

 

Detta ska du arbeta med:

LÄSA:

Martin Luther King´s Dream Come True: Barack Obama 

Daniel Tammet: An Incredible Mind! 

You can call me Link

TALA:

Muntlig interaktion

SKRIVA:

Skriva en insändare Reflektion

 • Vad har gått bra under arbetsområdet?
 • Varför har det gått bra?
 • Vad hade jag behövt för att det skulle bli ännu bättre?
 • Har jag fått de instruktioner jag behövde för att klara uppgifterna?
 • Har jag tagit ansvar för mitt arbete?
 • Detta vill jag ändra på till nästa arbetsområde (T ex mer eller mindre av någonting i grammatiken, skriftliga/muntliga uppgifter, redovisningsformer osv.):

Matriser

En
Different perspectives - att skriva insändare på engelska - Write a letter to the Editor of a daily newspaper

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Rubrik
Din insändare saknar en rubrik.
Din insändare har en rubrik.
Din insändare har en rubrik som passar till texten.
Din insändare har en träffande rubrik som passar till texten.
Inledning
I din inledning beskriver du ett problem, men det saknas en motivering varför du tar upp det.
I din inledning beskriver du på ett enkelt sätt vad du har reagerat på och varför du tycker att det är ett problem
I din inledning beskriver du utförligt vad du har reagerat på och varför du tycker att det är ett problem.
I din inledning beskriver du ett problem utförligt och med engagemang. Du motiverar ur olika perspektiv varför du tycker att det är ett problem.
Budskap och tes
innehåll – anpassat efter den texten som skrivs
Din insändare saknar en tes.
Du har gjort ett försök att formulera en tes. Din åsikt framgår. Du ger något exempel från egen erfarenhet.
Du har en fungerande tes. Din åsikt framgår tydligt och klart. Du ger fler exempel från egen erfarenhet.
Du har en väl fungerande tes.
Argument
Du har inget argument som du sedan förklarar.
Du har minst ett argument och förklarar på ett enkelt sätt varför du tycker som du gör. Du ger förslag på lösning.
Du har minst två argument och förklarar på ett utförligt sätt varför du tycker som du gör. Du har med motargument och visar att du förstår andra. Dina exempel är passande och i någon mån utvecklat. Du ger förslag på realistiska lösningar.
Du har välutvecklade argument med exempel /välutvecklat innehåll och med konsekvenskedja, konkreta exempel och förklaringar. Din åsikt framgår tydligt. Du har med motargument (+svar) och visar att du förstår andras poäng. Du använder känslomässiga ord för att förstärka dina argument.
Mottagare
Insändaren visar strävan efter anpassning till läsaren. I delar av texten framgår det att du vänder dig till en tänkt läsare.
Läsaren förstår din text och dess syfte (till exempel roa, övertyga, informera …).
Insändaren är anpassad till läsaren. Du vänder dig tydligt till en tänkt läsare som du försöker övertyga. Insändaren står på egna ben och kommunicerar ganska väl med läsaren i enlighet med textens syfte att övertyga och informera. Texten har lämpliga språk- och stilval med tanke på textens syfte och tänkta läsare.
Insändaren är väl anpassad till läsaren. Du argumenterar på ett sådant sätt att du skulle kunna övertyga en tänkt målgrupp. Texten står på egna ben och kommunicerar mycket väl med läsaren i enlighet med textens syfte.
Avslutning
Du avslutar din insändare utan att yttra din åsikt.
Du avslutar insändaren med att yttra din åsikt. Du skriver under din insändare med namn eller passande signatur.
Du avslutar insändaren med att yttra din åsikt. Du har med krav på förändring. Du skriver under din insändare med namn eller passande signatur.
Du avslutar insändaren med att yttra din åsikt med ditt viktigaste argument. Du har med krav på förändring. Du skriver under din insändare med namn eller passande signatur.
Språk
Ditt ordval är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempus fungerar i huvudsak. Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Ditt ordval är varierat och passar insändarens innehåll. t.ex. med sakligt språk och ord som hör till ditt valda ämnesområde. Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningar på olika sätt. Tempus fungerar relativt väl. Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten. Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningar på olika sätt. Tempus fungerar väl. Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.