Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfa-Beta

Skapad 2020-09-04 10:58 i Lövbrunna Dibber Sverige AB
Förskola
Här kan ni följa vårat arbete kring Alfa-Beta. Just nu har vi fokus på sånger, rim och ramsor, bokstäver

Innehåll

 

Undervisningsplanering

 

Varför?

 

Vi vill utveckla barnens språkutveckling. 

 

Hur ska undervisningen genomföras?  

.

Sånger ,bokstäver,  rim och ramsor. Detta gör vi dagligen på Linden i hel grupp och i mindre grupper.

vecka 43 Vi jobbar nu mycket med våra namn på hela Linden. Genom att visa namnen vill vi att barnen ska lära sig att känna igen sin namnbild. Vi uppmärksammar barnets namn genom att peka och visa vid ex. skohylla osv. 

De yngre barnen har sina namn på stora legobitar och bygger dagligen upp vilka kompisar som är här samt att de sjunger namnsånger.

De äldre  barnen har stora utskrivna namnkort som vi lägger ut på golvet. Därefter plockar barnet upp sitt namn för att sätta upp på samlingsväggen . Barnet får då på ett enkelt sätt lära sig att känna igen sin egen namnbild. vi jämför bokstäver och räknar antal bokstäver i våra namn. Vi sjunger en sång om barnets första bokstav  i namnet. Barnen har också fått sätta upp sina namn på sina stolar där de äter mat.

Vecka 45 De äldre barnen jobbar vidare med att lära sig sina ordbilder. vi sjunger en rim och bokstavssång. Vi sätter dagligen upp våra namn på väggen och då kommer vi mycket in på många läges ord som över, under, bakom, framför och mitt i mellan.

Vecka 45 De yngre barnen kommer att jobba vidare med att känna igen sitt namn på Duploklossarna, på skohyllan, sjunger om de som är med på samlingen. Vi läser olika böcker om Babblarna.

 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

 

Genom dokumentation på väggarna med barnens teckningar och foto.

Genom diskussion med barnen.

 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 

Alla barnen på Linden

Vad är målet med undervisningen?

 

Alla barnen ska känna igen sitt namn.

De äldre barnen ska  känna igen sin första bokstav i sitt namn och veta vad den heter.

De yngre känna ingen sitt namn på Duploklossen och skohyllan.

 

Uppföljning:

Barnen är mycket intresserade av sina namn (namnbilder) vi jobbar nu vidare med att rimma på namnen och sjunga bokstavssånger

Vi letar våra begynnelsebokstäver på olika föremål .

De yngre blev glada  när de hittade sin namn på Duploklossen.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt följs, dokumenteras och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål,
  Lpfö 18
 • dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra och bildar en helhet i utbildningen
  Lpfö 18
 • kritiskt granska att de utvärderingsmetoder som används utgår från de grundläggande värden och intentioner som uttrycks i läroplanen,
  Lpfö 18
 • resultat från uppföljningar och utvärderingar systematiskt och kontinuerligt analyseras i syfte att utveckla förskolans kvalitet och därmed barnens möjligheter till omsorg samt förutsättningar för utveckling och lärande, och
  Lpfö 18
 • kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål
  Lpfö 18
 • följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,
  Lpfö 18
 • följa upp och utvärdera vårdnadshavares möjligheter till inflytande, och 
  Lpfö 18
 • planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen systematiskt och kontinuerligt och därmed verka för ökad måluppfyllelse,
  Lpfö 18
 • genomföra det systematiska kvalitetsarbetet under medverkan av förskollärare, barnskötare och övrig personal samt säkerställa att barnens vårdnadshavare ges möjlighet att delta i kvalitetsarbetet
  Lpfö 18
 • förskolans arbetsformer utvecklas för att gynna barnens inflytande,
  Lpfö 18
 • förskollärare ges förutsättningar att ansvara för undervisningen,
  Lpfö 18
 • analysen används för att vidta åtgärder för att förbättra utbildningen.
  Lpfö 18
 • analysera resultaten av uppföljningar och utvärderingar i syfte att utveckla förskolans kvalitet och därmed barnens möjligheter till omsorg samt förutsättningar för utveckling och lärande. 
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: