Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djurcollage

Skapad 2020-09-04 12:18 i Bockaraskolan Oskarshamn
Grundskola 4 Bild
Fritt, levande, spännande, kreativt projekt. Eleverna skapar sina djurcollagen med material som de har skapat tillsammans i grupper.

Innehåll

Vi ska gör våra collage....................

genom...................

 • Grupparbete
 • Diskussioner
 • Eget arbete
 • Titta på film
 • Fotografering

 

Jag bedömer efter elevens

 • process på lektionen
 • reflektion över sitt arbete

Tidsåtgång

ca 10 lektioner

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris Bild vt åk 4

Kommunicera med bilder på en årskursanpassad nivå
Du har ett budskap som inte framgår för betraktaren
Du har en tanke med budskapet som delvis framgår för betraktaren
Du har en tanke med bildspråket som gör att budskapet framgår för betraktaren
Du har en tanke med bildspråket som tydligt framgår för betraktaren
Skapa bilder på årskursanpassad nivå
Du påbörjar arbetet med att skapa bilder
Du kombinerar former, färger och linjer på ett i huvudsak fungerande sätt
Du kombinerar former, färger och linjer på ett relativt väl fungerande sätt
Du kombinerar former, färger och linjer på ett väl fungerande sätt
Använda material, tekniker och verktyg på årskursanpassad nivå
Du prövar att använda vissa material, tekniker och verktyg.
Du använder material, tekniker och verktyg enligt instruktioner.
Du använder material, tekniker och verktyg och varierar dem.
Du använder material, tekniker och verktyg och varierar dem på ett självständigt och idérikt sätt.
Utveckla idéer på årskursanpassad nivå
Du utför arbetet utifrån en given idé.
Du inspireras av andras idéer och kan utifrån dem utföra ditt arbete.
Du har delvis egna idéer som du använder för att utföra ditt arbete.
Du har egna idéer som du använder för att utföra ditt arbete.
Presentera bilder på en årskursanpassad nivå
Du presenterar dina bilder utan anpassning till uppgiften
Du presenterar dina bilder med viss anpassning till uppgiften
Du presenterar dina bilder med relativt god anpassning till uppgiften
Du presenterar dina bilder med god anpassning till uppgiften
Resonera om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer på en årskursanpassad nivå
Du beskriver bilder
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang utifrån egna erfarenheter och andras verk
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang utifrån egna erfarenheter och andras verk
Du för utvecklade och väl underbyggda resonemang utifrån egna erfarenheter och andas verk

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå som inte når godtagbara kunskaper. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: