👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk Planering Svenska 1 LÅ 20/21

Skapad 2020-09-04 12:16 i Erikslundsgymnasiet (används ej längre) Borlänge
Gymnasieskola Svenska
Varmt välkommen till kursen Svenska 1. Jag som är din lärare heter Hanna Boremyr, och här hittar du en övergripande planering Svenska 1 LÅ 20/21 med tillhörande uppgifter. Har du frågor om något som rör kursen kan du alltid maila mig: hanna.boremyr@borlange.se

Innehåll

Introveckan

Introduktion med diagnoser och studieteknik.

Personligt brev och lära känna övningar.

Lära sig att navigera i de program vi arbetar med.

 

Höstterminens tema: Framtid

Sommarprat

Vi arbetar med ett urval av olika sommarprat från https://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=2071

Lyssna på två sommarprat och arbeta med tillhörande frågor. Du hittar frågorna i uppgiften 1.a.

Arbeta med att skriva ett talmanus och spela in ett eget sommarprat på din dator. Du hittar allt material i uppgiften 1.b.

 

Insändare

Vad är en argumenterande text? Du lär dig argumentationsteknik och läser lite argumenterande texter.

Arbeta med de spännande och tankeväckande programmen "Nosedive" och "Det kinesiska experimentet".

Skriv en egen insändare där du tar ställning till för eller emot införandet av poängsystem i Sverige(övning).

 

Skönlitteratur

Att läsa mellan raderna.

Arbeta med noveller, novellanalys och reflektioner.

Referat.

 

Språksociologi

Heta stolen.

Prov i språksociologi.

Dialekter(musik).

Övning: Förändra ditt sätt att prata.

 

Vårterminens tema: Skräck

Argumentation

Repetition och bedömning

Muntligt framställning

Genomförande av muntlig anförande med hjälp av Power Point

Skönlitteratur

Att läsa mellan raderna.

Arbeta med noveller, novellanalys och reflektioner.

Referat.

Skrivuppgift (NP)

 

Nationella proven

Muntligt

Läsförståelse

Skrivuppgift

Uppgifter

 • Nationellt prov, skrivande

 • Resultat, läsförståelsedelen av det nationella provet

 • Inlämning av språksociologi-podd

 • Referat språksociologi - Inlämning

 • Referat språksociologi - Inlämning

 • Referat av en språksociologisk artikel - Inlämning

 • Referat språksociologi - Inlämning

 • Inlämning av referat, språksociologi

 • Inlämning av referat, språksociologi

 • Inlämning, referat av språksociologisk artikel

 • Inlämning, referat av språksociologisk artikel

 • 1.a - Sommarprat: Lyssna och reflektera

 • 1.b - Spela in eget sommarprat

 • Reflektion kring användning av sociala medier

 • Skrivuppgift - Kinas experiment

 • Analysera insändare

 • Skriv insändare - För/emot poängsystem i Sverige

 • Distanslektion 2/11: Lyssna och arbeta med två noveller

 • Referatövning 1 - Sätt rubriker

 • Referatövning Rallare

 • Referatövning Tobak

 • Debattinlägg om skönhetsingrepp: Inför det nationella provet

 • Studieteknik - Reflektionsuppgift

 • Skriv dagbok i tre dagar

 • Grammatik och Normer för skriftspråk

 • Muntligt anförande (v.10-12)

 • Språksociologi Del 1 (sociolekt + kronolekt)

 • Språksociologi del 2: Repetition + Svara på frågor

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen.
  Sve  -
 • Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
  Sve  -
 • Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text.
  Sve  -
 • Grunderna i den retoriska arbetsprocessen.
  Sve  -
 • Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.
  Sve  -
 • Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.
  Sve  -
 • Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.
  Sve  -
 • Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera språk och språklig variation samt diskutera språkriktighetsfrågor.
  Sve  -
 • Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.
  Sve  -

Matriser

Sve
Sommarprat - Svenska 1 med Boremyr

Uppgift - Sommarprat

 • Sve  -   Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen.
På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Väl utvecklat
Förmåga 1
Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussioner.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning. Detta gör eleven med viss säkerhet.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter (*på ett nyanserat sätt) samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. *Denna del täcks inte tillräckligt av just den här uppgiften
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter (*på ett nyanserat sätt) samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet. *Denna del täcks inte tillräckligt av just den här uppgiften
Förmåga 2
Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga framställningar och texter som fungerar väl i sitt sammanhang.
Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig. Språket är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig, och dispositionen tydligt urskiljbar. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Förmåga 3
Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt.
Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel.
Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
Vidare kan eleven med säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen.