Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2020-09-04 13:07 i Västra Förskolan Solgården Rättvik
Förskola
Tillsammans med barnen utforskar vi hållbar utveckling och vad vi kan göra för att bidra till ett mer hållbart samhälle både ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Innehåll

Nuläge

I verksamheten har vi sedan tidigare jobbat mot hållbar utveckling och det är något som vi kommer fortsätter använda som ett prioriterat mål på avdelningen. Barngruppen har ett intresse och nyfikenhet om hur olika processer och livscykler fungerar.  

 

Mål

Vi vill genom arbetet med hållbar utveckling  öka intresset och förståelsen hos barnen om hur viktigt det är att vara rädd om vår jords resurser och värna om det vi har.
Vi vill genom ett positivt och lustfyllt sätt skapa en grund kring miljömedvetenhet som vi hoppas att barnen fortsätter bära med sig.
Vi vill göra barngruppen medveten om hur viktigt det är att röra på sig för ett långt & hälsosamt liv.

Syfte 

Syftet med arbetet är att ge barnen  förutsättningar och verktyg till att utveckla sin förståelse för hållbar utveckling som berör både det ekonomiska, ekologiska och sociala delarna. Mycket av det vi gör i verksamheten kan kopplas till hållbar utveckling och vi vill synliggöra detta för barnen.

Genomförande

 Mål som vi valt att arbeta extra med:

* Livsstil & Hälsa- Vi fortsätter att utveckla vår gård för att stimulera & bjuda in barn till rörelse. Vi planerar att fortsätta ha en utedag i veckan där vi tar en promenad och besöker olika platser och äter medhavd frukt. Vi fortsätter föra diskussioner med barnen  vid våra måltider om vad kroppen mår bra utav & att det ibland är okej att äta saker som är mindre hälsosamma men som smakar väldigt gott.

 

*Kompostering & odling- Vi fortsätter att utveckla vår kompost med mer organiskt material & undersöker vad som händer (nedbrytare). Vi fortsätter att kompostera vårt matavfall med Bokachimetoden & med resterna av Bokachin gör vi egen jord. Vi undersöker olika kretslopp, årstidens kretslopp, kroppens kretslopp & vattnets kretslopp.  vi odlar tillsammans med barnen och undersöker vad som går att odla och vilka förutsättningar som behövs för att ett frö ska gro.

 

* Återbruk- Vi utökar vår TA-GE hylla och för diskussioner med barnen om hur olika saker kan fylla nya syften. I våra skapande aktiviteter och odlingar, samt nya pedagogiskt material har vi samlat allt från mjölkartongskorkar till glasspinnar för att synliggöra nya användningsområden i verksamheten för barnen. Med korkarna tränar vi allt från bokstäver till finmotorik och använder glasspinnar till exempelvis namnskyltar vid skohyllan

Dokumentation

Vi dokumenterar genom bilder och videor samt kompletterar med anteckningar.

Utvärdering och Reflektion

Vi utvärdera genom diskussioner & anteckningar på planeringstid tillsammans på avdelningen. 

 

Ansvar

Alla på avdelningen 

Koppla läroplansmål nedan.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: