👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Räkne-Reza ht 22/23

Skapad 2020-09-04 13:45 i Dibber Växhuset förskola Dibber Sverige AB
Förskola
Vi upptäcker matematik i vardagen.se innehåll nedan

Innehåll

Vi stimulerar barnen att upptäcka och tycka det är roligt med matematik. Vi ser mönster, former, vi räknar, mäter och ger barnen förutsättningar att utveckla och pröva olika lösningar på problem; ” hur kan man göra då? Hur tänker Du?” Vi sorterar, radar upp,klassificerar och lär oss ” mindre än , större än”. Pussel och spel använder vi som material i undervisningsmaterial likaså naturens material. Barnen ges tillfällen att bygga och konstruera med olika material ute och inne och hitta olika problemlösningar, undersöka olika material och dess funktion. Barnen är med hela tiden i processen och delaktiga i dokumentation och reflektion. Matematik finns överallt runtomkring oss. Vi vill göra barnen medvetna om all matematik som finns under en dag ex.räknar vi barnen på samlingen och har räkneramsor, vi står två och två / har en gå kompis( parbildning), vi tränar sortering när vi städar, barnen får välja en 1/2 frukt eller 1/4 .Grunden i matematiskt tänkande ligger inte främst i siffror och enheter utan snarare i klassificering, urskiljande av former, logiskt tänkande och förmåga att upptäcka mönster.Att kunna jämföra är grunden för att förstå mängd, längd , vikt. Klassificera och sortera är basen för att kunna jämföra och se olikheter.Vi har många matematiska lekar där vi tränar taluppfattning ; vi ramsräknar, räknar baklänges på ett lustfyllt sätt i sång och ramsor , spel och använder matematiska begrepp med barnen.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18