Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyckeln till skatten

Skapad 2020-09-04 13:49 i Rådmansö skola Norrtälje
Pedagogisk planering för Nyckeln till skatten läsåret 2015/2016
Grundskola 3 Svenska
Nyckeln till skatten är uppdelad i två arbetsböcker. Den ena delen är kopplad till läseboken och den andra delen kallas språknycklar.

Innehåll

Tidsperiod

 •  Hela årskurs 3.

Förmågor

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • förstå muntliga och skriftliga instruktioner.

 • förstå innehållet i det du läser och kunna återberätta det.

 • läsa med flyt.

 • använda dig av stor bokstav, punkt och frågetecken när du skriver meningar.

 • stava vanligt förekommande ord.

 • skriva läsligt för hand och på dator.

 • skriva berättande texter med tydlig inledning, handling och slut.

 • läsa och förstå enkla faktatexter.

 • skriva egna faktatexter

 • återberätta något du varit med om på ett tydligt sätt.

 • delta i diskussioner genom att säga vad du tycker och ställa frågor och ge kommentarer

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Genom att:

 • skriva olika sorters texter och försöka utveckla det du skrivit. 
 • läsa högt med flyt.
 • arbeta i Nyckeln till skatten: Arbetsbok och där i kunna svara på frågor som handlar om veckans kapitel.
 • arbeta i Nyckeln till skatten: Språknycklar där du arbetar med grammatik och att skriva olika sorters texter
 • vara delaktig i diskussioner.

 

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Vi kommer veckovis att läsa ett kapitel i läseboken
 • Vi kommer tillsammans i mindre grupper och individuellt att arbeta på olika sätt med båda delarna av Nyckeln till skatten

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: