Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbete med Favoritmatematik 2A

Skapad 2020-09-04 15:00 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Matematik utifrån läromedlet; Favoritmatematik
Grundskola 2 Matematik
I Favoritmatematik 2A får du lära dig: Kapitel 1: Taluppfattning, addition och subtraktion Talen 0-100. - Ental och tiotal. Kapitel 2 Addition och subtraktion med tiotalsövergång - med tiotalsövergång i talområdet 0-100. Kapitel 3 Skriftlig räknemetod i addition och subtraktion i talområdet 0-100. Kapitel 4 - Multiplikation med 2,5 och 10. Kapitel 5 - Division och tal i bråkform

Innehåll

Period: 

Höstterminen 2020

Lärandemål

Du kommer att öva på:

 • talen 0-100
 • addera och subtrahera ental och tiotal
 • addition och subtraktion med tiotalsövergång
 • addition och subtraktion med uppställning med och utan växling
 • multiplikation med 2, 5 och 10
 • delnings- och innehållsdivision
 • tal i bråkform
 • Att göra räkneberättelser.
 • Formulera matematiska uttryck.
 • Matematiska begrepp;  algebra, , addition, subtraktion, term, summa differens, multiplikation, division m.m.
 • Lösa problemlösningsuppgifter

Undervisning

Vi kommer att:

 • arbeta laborativt.
 • delta i diskussioner.
 • spela spel.
 • färdighetsträna i matematikboken, på Ipad och på arbetsblad.

Bedömning

 • Du kommer att bli bedömd utifrån kunskapskraven.
 • Du visar vad du lärt dig genom att delta i diskussionerna på lektionerna, ditt arbete i arbetsboken samt vid diagnoser på slutet av varje kapitel.
 • Bedömningen kommer också att ske löpande.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Favoritmatematik 2A kap. 1

Osäker
På god väg
Säker
Kan räkna addition med tiotalsövergång med talen från 0-20. 8 + 7 9 + 9 13 + 7
Kan räkna subtraktion med tiotalsövergång med talen från 0-20. 16 - 8 13 - 5 17 - 9
Kan berätta vilka tal som kommer före och efter i talområdet 0 -100. __ 40 __ __ 67 __
Vet vilken siffra som är ental och tiotalssiffran. I talet 58 är tiotalssiffran 5 och entalssiffran 8.
Kan addera ental 64 + 3 82 + 6 31 + 7
Kan addera ental och tiotal 18 + 40 35 + 22 72 + 14
Kan subtrahera ental 26 - 4 97 - 6 55 - 4
Kan subtrahera ental och tiotal 75 - 30 56 - 24 42 - 21

Ma
Favoritmatematik 2A kap.2

Osäker
På god väg
Säker
Kan använda sig av tiokompisarna även vid högre tal. 16 + ___ = 20 87 + ___ = 90
Kan räkna addition med tiotalsövergång 19 + 3 75 + 8 56 + 7
Kan räkna subtraktion från hela tiotal 20 - 6 30 - 8 80 - 4
Kan räkna subtraktion med tiotalsövergång. 23 - 6 42 - 5 74 - 7
Kan fortsätta ett talmönster 34, 35, 36 ___ 38

Ma
Favoritmatematik 2A kap.3

Osäker
På god väg
Säker
Kan räkna addition med uppställning ...36 + 31
Kan räkna addition med uppställning och växling. ...19 + 23
Kan räkna subtraktion med uppställning ...78 - 53
Kan räkna subtraktion med uppställning och växling. 23 - 8

Ma
Favoritmatematik 2A kap.4

Osäker
På god väg
Säker
Sambandet mellan addition och subtraktion. 2 + 2 + 2 + 2 = 8 4 * 2 = 8
2:ans multiplikationstabell
5:ans multiplikationstabell
10:ans multiplikationstabell
Kommutativa lagen 2 * 5 = 10 5 * 2= 10
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: