Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi och fysik åk 4

Skapad 2020-09-04 16:12 i Essingeskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Kemi Fysik
Första halvan av höstterminen i åk 4 ska vi jobba med kemi och fysik. Vi kommer att läsa om atomer och molekyler. Vi kommer att lära oss om luft och vatten. Och om hur olika väder uppstår. Vi kommer att studera vårt solsystem och läsa oss hur tiden hänger ihop med det. Vi kommer att jobba som riktiga vetenskapsmän, då vi genomför laborationer.

Innehåll

Vad ska v arbeta med?

Ämnens uppbyggnad.Atomer, molekyler, ämnens olika former och fasövergångar.

Luft. Luft tar plats, väger och gör motstånd. Varm luft stiger. Hållbar utveckling

Det livsviktiga vattnet. Vattenmolekylernas kretslopp, ytspänning, densitet, vattenrening. Hållbar utveckling.

Väder. Olika väderfenomen, hur vi kan observera väder.

Året runt i rymden. Solsystemet, dag, natt, månader, år, årstider, människan i rymden.

Tid. Tidmätning förr och nu.        

 

Hur ska vi arbeta? 

Vi kommer att utgå från läromedlet FyKe4-6 utkik. Vi kommer att läsa i boken, samt andra texter med samma innehåll. Vi kommer att se filmer, lyssna på genomgångar och samtala i klassrummet. Vi kommer att arbeta med uppgifter och vi kommer att jobba med laborationer och undersökningar.


Vad ska du lära dig?

Grundläggande kunskaper om atomer och molekyler.
Ämnen kan finnas i olika former, fast, flytande och gasform

Vad luft består av.
Att luft väger och att varm luft är lättare än kall.
Vad lufttryck är.

Vattens olika kretslopp. I naturen. Genom vattenverk och reningsverk.
Vad ytspänning och densitet är

Hur temperatur, lufttryck, vind, moln och nederbörd påverkar vädret.

Hur rymdkropparna i vårt solsystem rör sig i förhållande till varandra.

olika sätt att mäta tid


Bedömning sker fortlöpande

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: