Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Le virus des voyages

Skapad 2020-09-04 21:15 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Moderna språk Moderna Språk - Franska
Aimez-vous voyager? Seul ou ensemble? Aimez-vous les expériences, les émotions, les perspectives? Aimez-vous les nouvelles impressions visuelles, les nouvelles personnes, les nouveaux environnements? Aimez-vous voyager dans de nouveaux endroits, pour la nature, dans les grandes villes et… plus? Quel pays rêvez-vous de visiter? Dans ce chapitre nous en parlerons.

Innehåll

Älskar ni att resa? Ensam eller tillsammans?

Älskar ni upplevelserna, känslorna, perspektiven? Älskar ni nya synintryck, nya människor, nya miljöer?  Älskar ni att resa till nya ställen, för naturen, till storstäder och… mer?

Vilket land drömmer ni att besöka? Om ni fick åka vart som helst i hela världen, till ett ställe där du kan klara dig på din franska, vart skulle du åka? I detta kapitlet ska vi tala om detta.

Ni ska välja en franskspråkigt resmål, söka fakta, bilder och presentera den både muntligt och skriftligt.

Sök info på franska: routard.comfr.wikipedia.org, Youtube etc. Viktiga ord och begrepp som dina klasskamrater kanske inte förstår behöver du förklara i presentationen, t.ex. genom att skapa en ordlista.

Uppgifter

  • Ni ska välja en franskspråkigt resmål, söka fakta, bilder och presentera den både muntligt och skriftligt.

  • Le virus des voyages

Matriser

Mod ModFra
Le virus des voyages

E
C
A
Skriva texter på franska
I skriftliga framställningar i olika genrer formulerar du dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer formulerar du dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer formulerar du dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Bearbeta och förbättra texten
För att förtydliga och variera din kommunikation bearbetar du, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation bearbetar du, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation bearbetar du, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
Tala franska inför en grupp
I muntliga framställningar i olika genrer formulerar du dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer formulerar du dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar i olika genrer formulerar du dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Bearbeta och förbättra din muntliga presentation
För att förtydliga och variera din kommunikation bearbetar du, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation bearbetar du, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation bearbetar du, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
Välja franskspråkiga källor
Du väljer texter och talat språk från olika medier, samt använder med viss relevans det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du väljer texter och talat språk från olika medier, samt använder på ett relevant sätt det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du väljer texter och talat språk från olika medier, samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Den franskspråkiga världen och du
Du diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: