Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Textilslöjd Åk 4

Skapad 2020-09-05 09:44 i Öjersjö Brunn Partille
Grundskola 4 Slöjd
Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativiteten Stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling.

Innehåll

Det här ska du lära dig:

 • Tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap och verktyg
 • Hitta konkreta lösningar inom hantverk och design utifrån behov och funktion
 • Följa en arbetsbeskrivning i skrift, bilder eller film
 • Arbeta med arbetsprocessen
 •  

Så här kommer vi att arbeta:

 • Använder arbetsbeskrivningar såsom digitala och de som finns i salen
 • Dokumenterar med ord och bild i Classroom
 • Tränar på att framställa föremål genom att pröva och ompröva
 • Nya och gamla slöjdbegrepp

 

Så här kommer pedagogerna att bedöma ditt arbete:

 • Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer.
 • Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.
 • Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat.
 • På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.

 

         se nedan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Lärandematris slöjd 3-6

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

Att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
Formge
Jag ritar en skiss tillsammans med läraren
Jag ritar en skiss på hur jag vill att mitt föremål ska se ut.
Jag ritar två skisser och väljer en av skisserna. Jag berättar för läraren hur jag tänker att mitt föremål ska se ut.
Jag ritar flera skisser och väljer en av skisserna. Jag berättar för läraren hur jag tänker kring utseende och funktion på mitt föremål.
Material
Jag väljer material med hjälp av min lärare.
Jag tittar i skåpen och visar läraren vilka material jag valt.
Jag tar fram beskrivningen till mitt föremål och ser om det står något om vilket material som passar och tittar i skåpen. Frågar sedan läraren.
Jag tar fram beskrivningen till mitt föremål och läser vad det står, vilket material som passar och tar fram det. Frågar om det fungerar.
Framställa
Jag frågar läraren hela tiden hur jag ska göra.
Jag försöker använda den beskrivning som finns till mitt föremål, frågar mycket.
Jag använder beskrivningen och försöker följa den, innan jag frågar läraren hur jag ska göra.
Jag använder beskrivningen och försöker följa den, frågar läraren om jag tänker rätt.
Hantverksteknik
Jag frågar läraren hela tiden hur jag ska göra
Efter genomgång av en teknik försöker jag använda den. Ber ofta om hjälp.
Efter genomgång av en teknik försöker jag använda den.
Efter genomgång av en teknik försöker jag använda den och tränar på att bli bättre på att använda den.
Redskap och verktyg
Redskap och verktyg = sax, strykjärn, symaskin, stickor, virknålar osv.
Jag tänker inte alltid på hur jag gör med redskapen.
Jag använder inte alltid redskapen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Jag använder oftast redskapen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Jag använder redskapen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Slöjdens arbetsprocesser

Att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.
>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
Utveckla idéer
Jag tittar i böcker och annat inspirations-material för att hitta en idé.
Jag tittar i böcker för att hitta en idé och gör sedan en skiss.
Jag utvecklar min idé genom att och titta i böcker och andra inspirations-material och gör sedan ett par skisser.
Jag utvecklar min idé genom att göra olika skisser och titta i böcker och andra inspirations-material.
Arbetsprocessen
att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Jag frågar läraren hur jag ska göra.
När jag jobbar med mitt slöjdföremål ser jag något som kan behöva ändras. Jag frågar läraren hur jag ska göra.
När jag jobbar med mitt slöjdföremål ser jag något som kan behöva ändras. Jag funderar ut hur jag ska göra och kollar med läraren.
När jag jobbar med mitt slöjdföremål och ser att jag kan göra på ett annat sätt än jag först tänkt kollar jag med läraren innan jag fortsätter jobba.
Reflektion, omdöme
att ge omdömen om sin egen arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålet
Jag skriver kort i min dokumentation och lägger in en bild.
Jag skriver i min dokumentation och lägger in en bild.
Jag skriver i min dokumentation och lägger in flera bilder. Jag är nöjd med mitt arbete.
Jag skriver i min dokumentation och lägger in flera bilder. Jag reflekterar över min arbetsinsats.
Ansvar
På vilket sätt tar du ansvar för ditt lärande?
Jag tänker inte på det.
Jag försöker bli säkrare på det jag lärt mig.
Jag försöker lära mig nya saker.
Jag försöker lära mig nya svårare saker.
Använda instruktioner
Jag lyssnar ibland på instruktioner jag får men jag följer dem inte.
Jag lyssnar ibland på de instruktioner jag får men följer dem inte alltid.
Jag lyssnar på de instruktioner jag får och försöker följa dem.
Jag lyssnar på de instruktioner jag får och försöker följa dem. Jag försöker använda de skrivna instruktioner finns
Jag ber om hjälp hela tiden.
Jag ber ofta om hjälp innan jag försöker själv.
Jag försöker själv innan jag ber om hjälp.
Jag försöker tänka ut hur jag ska göra med hjälp av de instruktioner som finns.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: