Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teckenkommunikation

Skapad 2020-09-05 09:59 i Östra Stenhagen grundsärskola Uppsala
För att utöka ditt tecken-ordförråd och stärka din kommunikation arbetar du med bilder och tecken-ord i olika teman. Du väljer bilder dels utifrån ditt intresse och dels utifrån de teman eller arbetsområden vi arbetar kring.
Grundsärskola 1 – 5 Kommunikation Estetisk verksamhet
För att utöka elevernas ordförråd och stärka kommunikationen arbetar vi med ord och begrepp på olika sätt. Vi använder tecken och bilder som stöd.

Innehåll

Syfte: Att ge eleverna ytterligare ett kommunikationsverktyg.

 

Vi kommer att:

 • Arbeta med Veckans tecken. Det introduceras först med en film/musik sen med bild och ordbild
 • Vi tränar på att koppla föremål-bild, bild-ordbild
 • Vi leker enkla lekar både inomhus och utomhus där nya ord ingår
 • Vi använder språkutvecklande appar på I-pad och projektor.
 • De elever som har använder fotokalendern.
 • Eleverna får i alla moment stöd av bilder, tecken och uppmuntran

Vi arbetar temainriktat och första halvan av terminen kommer vi ha fokus på färger och andra halvan kläder.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  1-3
 • Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
  ES  1-3
 • Fotografering och filmande.
  ES  1-3
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  4-6
 • Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
  ES  4-6
 • Fotografering och filmande.
  ES  4-6
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  1-3
 • Kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-3
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka elevens kommunikation.
  KOM  1-3
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-3
 • Information i vardagssituationer, till exempel scheman och symboler, såväl med som utan digitala verktyg.
  KOM  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra.
  KOM  1-3
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera, upprätthålla och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  4-6
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckas på olika sätt.
  KOM  4-6
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  4-6
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  4-6
 • Information i vardagssituationer, till exempel scheman, symboler och instruktioner, såväl med som utan digitala verktyg.
  KOM  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra.
  KOM  4-6

Matriser

KOM ES
Teckenkommunikatio - estetisk verksamhet

Ännu ej grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Framställa bilder
Eleven kan delta i att framställa bilder
Eleven kan framställa bilder
Sjunga och spela
Eleven kan också delta dels i att sjunga och spela på instrument, dels i olika former av presentationer och framträdanden.
Eleven kan också sjunga och spela på instrument och göra olika former av presentationer och framträdanden.
Undersöka budskap
Dessutom deltar eleven i att undersöka vilka budskap olika bilder kan förmedla.
Dessutom undersöker och beskriver eleven vilka budskap olika bilder kan förmedla.
Visa igenkännande & samspel
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspel.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

KOM ES
Teckenkommunikatio - kommunikation

Ännu ej grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Kommunikation
Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den.
Språket
Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
Eleven förstår språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser och kan återberätta delar av innehållet.
Kommunikationsverktyg
Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
Dessutom använder eleven kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
Ord, begrepp & symboler
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: