Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Crime, English, åk 8 HT 20

Skapad 2020-09-05 12:26 i Hallsta skola Norrtälje
Kapitlet "Crime", Good Stuff Gold C
Grundskola 8 Engelska
What is a crime? Is there a crime you could commit? Is there a perfect crime? Those are the kind of questions that we´ll be investigating during this working area. So come on detectives, let´s investigate!

Innehåll

Tidsperiod

v. 36-43

Vad ska jag lära mig och hur ska jag visa det?

 • Du kommer att läsa följande texter, och du visar din förståelse genom att återberätta, svara på frågor och diskutera:
  • Was it a Crime?
  • The Great Train Robbery
  • Ronnie Biggs
 • Du kommer att diskutera brott och händelser i grupp eller par samt redovisa det som ni kommer fram till.
 • Du kommer att få lära dig adjektivens komparation s. 116-119 i arbetshäftet. I den skriftliga slutuppgiften visar du att du kan detta.
 • Du kommer att skriva en egen text på temat "Crime". Där visar du att du kan uttrycka dig i skrift och använda orden som du har lärt dig.
 • Du kommer att få se Sherlock Holmes and the Case of the Silk Stocking. Du visar din förståelse genom att diskutera och svara på frågor.

Uppgifter

 • News Report

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9

Matriser

En
Crime, English, åk 8 HT 18

Crime

Når inte målen
På väg att nå målen
Når målen
Når målen med marginal
Når målen med god marginal
Lyssna
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Du förstår inte det huvudsakliga innehållet och uppfattar inte tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Du förmår inte att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer eller med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du förstår delar av det huvudsakliga innehållet och uppfattar enstaka tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Du förmår inte fullt ut att visa din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer eller med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du förstår både helheten och detaljerna i talad engelska i måttligt tempo. Du visar din förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Skriva
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Du formulerar dig inte begripligt och din text är hänger inte ihop. Du kan ännu inte bearbeta och göra enkla förbättringar av dina egna framställningar.
Du formulerar dig enkelt och emellanåt begripligt. Din text är inte sammanhängande. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du delvis bearbeta och göra enkla förbättringar av dina egna framställningar.
Du kan formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av dina egna framställningar.
Du kan formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig med visst flyt och i någon mål anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av dina egna framställningar.
Du kan formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av dina egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: