Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: Läsläxa - Balladen om en bruten näsa åk 6

Skapad 2020-09-05 14:41 i Engelbrektsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska
Läsläxa kring boken "Balladen om en bruten näsa". Eleverna läser ett givet antal sidor hemma och svarar på frågor. Under en lektion i skolan samtalar eleverna i grupper om det som de läst samt svarar på frågor.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Läsa och samtala kring den gemensamma boken "Balladen om en bruten näsa"

Hur ska vi arbeta?

 • Läsning hemma varje vecka.
 • Frågor att svara på till sidorna man läst.
 • Samtal och reflektion i grupp med klasskompisar

Vad ska du lära dig?

Läsflyt, läsförståelse och förmågan att reflektera och samtala. Kunna formulera motiverade och utvecklade svar. Resonera kring tidigare erfarenheter, kunskap och texter man läst. 

Hur ska du visa vad du lärt dig?

 • Svara på frågorna i en uppgift i Teams.
 • Delta i gruppsamtal. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Läsläxa

E
C
A
Läsa
Du kan med flyt läsa skönlitteratur. Du använder metoder som fungerar ganska bra.
Du kan med bra flyt läsa skönlitteratur. Du använder metoder som fungerar bra.
Du kan med mycket bra flyt läsa skönlitteratur. Du använder metoder som fungerar mycket bra.
Läsförståelse
Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör enkla sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett ganska bra sätt.
Du har bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett bra sätt.
Du har mycket bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett mycket bra sätt..
Diskutera texter
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett enkelt sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett utvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett utvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett välutvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett välutvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Samtala
I ett samtal kan du ställa frågor och säga vad du tycker om saker du känner till så att samtalet fortsätter på ett ganska bra sätt.
I ett samtal kan du ställa frågor och säga vad du tycker om saker du känner till så att samtalet fortsätter på ett ganska bra sätt.
I ett samtal kan du ställa frågor och säga vad du tycker om saker du känner till så att samtalet fortsätter på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: