Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mitt liv som grej

Skapad 2020-09-05 16:43 i Granbergsskolan F-6 Bollnäs
Grundskola 1 Teknik
Vi lär oss mer om vardagsteknik genom att arbeta med utgångspunkt i serien ”Mitt liv som grej”. Vi kommer i arbetsområdet att ta reda på mer om glasögonens, plåstrets, saxens, gaffelns och tandborstens historia, utveckling och dess delar.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

I det här arbetsområdet kommer du få lära dig 

 • vad begreppet teknik är och vad vardagsteknik är. 
 • att återberätta utifrån våra samtal, bildspel och filmerna vi ser. 
 • koppla människans användande av teknik till vardagen och ditt dagliga liv. 
 • undersöka tekniska lösningar, hur de är uppbyggda, hur de utvecklats och hur de fungerar.

 

Hur gör vi?

 Vi kommer att 

 • titta på filmer om tekniska lösningar vi människor använder oss av dagligen. 
 • samtala och diskutera om vad teknik och framförallt vardagsteknik är. 
 • skriva, skissa och läsa om vardagsteknik. 
 • arbeta praktiskt med samt undersöka vardagsteknik och hur detta fungerar. Undersöka teknikens delar.
 

Vad kommer att bedömas?

Din förmåga att 

 • delta i våra samtal och koppla det vi samtalar om till ditt dagliga liv och tekniska lösningar du använder i vardagen. 
 • skriva och rita skisser om teknik utifrån filmerna vi ser på och våra gemensamma diskussioner. 
 • återberätta utifrån filmerna och relatera detta till din egen användning av teknik. 
 • kunna använda några av de begrepp vi arbetat med och samtalat om relaterat till vardagsteknik och tekniska lösningar. 
 • gemensamt i grupp kunna undersöka olika tekniska lösningar och titta på hur dessa är uppbyggda och fungerar. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: