Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Alfa 4, kapitel 1

Skapad 2020-09-05 16:45 i Västra Karups skola Båstad
Matematik Alfa kapitel 1 - addition och subtraktion
Grundskola 4 Matematik
Det första kapitlet handlar om vilket värde en siffra har i ett tal, olika tallinjer, hur man avrundar olika tal samt räknesätten addition och subtraktion - hur man på olika sätt kan räkna med dessa räknesätt.

Innehåll

CENTRALT INNEHÅLL

Under detta arbetsområde kommer du att lära dig mer om följande:

 • Att alla siffror i ett tal har ett visst värde
 • Att läsa och skriva tal inom talområdet 0 - 10 000
 • Att pricka in tal på en tallinje och bekanta dig med avrundning
 • Att räkna addition och subtraktion med huvudräkning
 • Att räkna multiplikation och division med huvudräkning

 

UNDERVISNING

Under detta arbetsområde kommer vi att:

 • Arbeta enskilt och med andra, med läromedlet Alfa matematik, kapitlet Taluppfattning och huvudräkning.
 • Ha gemensamma genomgångar.
 • Arbeta enskilt med rutinuppgifter och problemlösning.
 • Lära oss använda metoder för huvudräkning när det gäller de olika räknesätten.
 • Arbeta med E-P-A (enskilt-par-alla), med aktiviteter och problemlösning.  
 • Gå igenom strategier vid problemlösning.
 • Kommunicera matematik och träna oss på att använda matematiska begrepp.

 

REDOVISNING

Du redovisar dina kunskaper genom att:

 • Du deltar aktivt på lektionerna och arbetar med dina uppgifter i boken.
 • Du deltar aktivt vid problemlösning och diskussion och bidrar till att ge något förslag på lösning.
 • Du efter grundkursen gör en diagnos.

 

BEDÖMNING

Jag kommer bedöma din förmåga i följande:

Använda matematiska begrepp
- Använda matematiska begrepp såsom; siffra, tal, tallinje, jämn tal, udda tal, addition, subtraktion, summa, differens.

Välja och använda metod
- Använda matematiska metoder för att räkna de olika räknesätten med hjälp av huvudräkning.

Problemlösning
- Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt välja lämpliga strategier och metoder

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: