Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska skriv år 3

Skapad 2020-09-05 18:43 i Bobergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska
Fördjupa oss i det svenska språket på olika sätt.

Innehåll

Skriv

Vad ska vi arbeta med?

 •        skriva meningar med gemener och versaler på rätt plats
 •        skriva meningar med stor bokstav och punkt
 •        skriva meningar med mellanrum mellan orden
 •        skriva recessioner 
 •        skriva texter i olika genrer, så som instruerande texter, berättande texter, faktatexter
 •        bearbeta texten och meningarna
 •       skriva berättelse med början, handling och slut för hand och på datorn 
 •       stava vanligt förekommande ord

 

Hur ska vi arbeta?

 •       använda dig av teams, word och power point
 •        arbeta enskilt, i par och i grupp vid datorn
 •        Skolplus 
 •        skriva med penna vid olika tillfällen  
 •        Nyckeln till skattens arbetsbok och språknycklar
 •        skriva gemensamma texter
 •        när vi arbetar med datorn, så övar vi grammatik, stavning samt utvecklar vårt skriftspråk
 •        skrivande av olika texter
 •        kamratrespons

 

Vad ska du lära dig?

 •        hantera mjukvaran teams och onenote
 •        hantera en dator
 •        skriva läsligt för hand
 •        genom feedback från kamrater och lärare utvecklar ditt skrivande
 •        grammatik och stavning i olika spel på datorn
 •        öva tangentbordsträning på datorn

 

Hur ska du visa att du lärt dig?

 •        läsa upp vad du skrivit för en vuxen 
 •        förklara för en kompis hur man kan utveckla sitt skrivande
 •        medverka aktivt vid gemensam textskrivning
 •        i de skrivna texterna

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  1-3
 • Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: