Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"De mäktiga fem" - enkla maskiner

Skapad 2020-09-06 13:04 i Resursskola Kristianstad
Fem enkla maskiner
Grundskola 3 Teknik
Vad vet du om de enkla maskinerna: hävstången, hjulet, blocket, skruven, lutande planet och kilen? För mycket länge sedan försökte människan att använda verktyg för att göra arbetet lättare. Dessa verktyg eller "maskiner" var mycket enkla och de används fortfarande i en eller annan form och ingår idag i våra moderna maskiner. I detta arbetsområde kommer vi att lära oss om de enkla maskinerna.

Innehåll

Syfte

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

Elevens mål:
Ta reda på hur följande enkla maskiner fungerar:

 • Lutande planet
 • Kilen
 • Skruven
 • Hävstången
 • Hjulet
 • Block/Talja
 • Ge exempel på redskap eller verktyg som bygger på de enkla maskinerna.

Förstå nyttan av de enkla maskinerna när vi använder dem i vardagen

Arbetsformer 

Vi kommer att

 • Ha gemensamma genomgångar.
 • Titta på filmer om de enkla maskinerna.
 • Dokumentera i ord och bild. 
 • Bli uppmärksamma på olika mekanismer i vardagsföremål och lära oss olika tekniska begrepp. 
 • Undersöka lekplatsens användning av enkla maskiner, 

 Bedömningar

Det som bedöms är din förmåga att:

 • Förklarar de tekniska lösningar vi arbetar med och använda begrepp inom arbetsområdet.
 • Diskutera och förstå nyttan av de enkla maskiner som vi använder i vardagen.
 • Hitta och identifiera enkla maskiner i hemmet/närområdet.
 • Ser sambanden mellan lekredskapen och de enkla maskinerna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3

Matriser

Tk
De mäktiga fem (enkla maskiner)

De mäktiga fem (enkla maskiner)
I
 • Tk  E 6
Insats krävs.
Du namnger tre av vanligaste enkla maskinerna (hjulet, skruven, kilen, lutande planet, hävstången och blocket.) Du ger exempel på hur de gjort människans vardag enklare.
Dokumentera
 • Tk  E 6
Insats krävs.
Du kan rita en enkel skiss eller bild av den enkla maskinen.
Fördelar och nackdelar med teknik
 • Tk  E 6
Insats krävs.
Du ger exempel på hur någon av de enkla maskinerna har underlättat för människan över tid. (T.ex. hjulet - cykel, bil för att ta sig snabbare. Från början gj)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: