Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet i skogen

Skapad 2020-09-06 12:27 i Vessigebroskolan Falkenberg
Grundskola 4 Svenska Biologi
Vad händer med ett dött djur i skolgen? Vad menas med rovdjur och bytesdjur? Får man tälta var man vill? Varför fäller träden sina löv på hösten? Vad händer med löven?

Innehåll

 

Mål för detta arbetsområde

Du kommer att få utveckla din förmåga att...

HANTERA INFORMATION - genom att söka, samla och sortera information 

ANALYSERA - genom att jämföra och se likheter och skillnader

ANVÄNDA BEGREPP - genom att förstå olika begrepp och kunna använda dem. Begrepp du ska kunna: lövskog, barrskog, blandskog, nedbrytning, näringskedja, rovdjur, bytesdjur, allemansrätt, klorofyll.

NAMNGE några olika sorters träd och djur som finns i skogen.

 

Undervisningens innehåll och arbetsmetoder

Vi kommer att:

Titta på filmer

Läsa texter och svara på instuderingsfrågor

Samtala, resonera och förklara

Arbeta enskilt och i par

Skriva faktatexter

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- förklara olika begrepp vi arbetar med

- använda begrepp när du deltar i samtal och skriver korta faktatexter

- förklara olika samband i naturen, som tex hur en näringskedja fungerar

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Bi  A 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  A 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Bi  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
  Bi  A 6
 • Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: