Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novell HT20

Skapad 2020-09-06 16:13 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Svenska
Du kommer att få läsa olika noveller och skriva och samtala kring dem. Du kommer att få lära dig hur en novell är uppbyggd samt litterära begrepp kopplade till genren. Efter olika skrivövningar kommer du att få skriva en egen novell.

Innehåll

 

Långsiktiga mål

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift

 • läsa och analysera skönlitteratur

 • anpassa språket till dina mottagare i syfte att skapa spänning

 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer


Lärandemål

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla din förmåga

att:

 • läsa och reflektera kring olika noveller

 • i samtal uttrycka dina åsikter/tankar och ta del av andras reflektioner kring det du har läst

 • skriva en novell utifrån dess utmärkande särdrag 

 • bearbeta novellen, enskilt och tillsammans med andra genom att ge och få respons på din egen novell


Undervisning

Du kommer att få:

 • läsa och reflektera kring olika noveller

 • kunskap om vad som kännetecknar en novell

 • öva dig på att gestalta olika miljöer och karaktärer skriftligt

 • öva dig på att bygga upp en struktur för en novell

 • skriva en egen novell

 • undervisning i hur man kan ge respons på någon annans novell

 • skriva din berättelse


Bedömning

Underlag för bedömning är:

 • din egen novell

 • din skriftliga respons på din kamrats novell

 • din muntliga aktivitet i samtal och diskussioner


Att göra - checklista

 • Introduktion (vad vet vi om berättande texter/noveller?)

 • Läsa noveller

 • Delta i samtal kring novellerna

 • Analys av och övningar kring miljö- och personbeskrivningar

 • Jämförelse av olika inledningar

 • Dekonstruktion/övningar (inledningar, miljö, person, vändpunkt, tempus, språk, symbolik)

 • Gemensamt skrivande i par/grupp/helklass

 • Skriva idéutkast till egen novell

 • Ge och få kamratrespons på idéutkast

 • Skriva utkast

 • Ge och få skriftlig kamratrespons på utkast

 • Skriva rent novellen 

 • Lämna in novellen på utsatt tid
Uppgifter

 • Novell HT20

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Novell - bedömningsmatris

E
C
A
Koppling till uppgiften
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en novell.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som en novell.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar väl som en novell.
Innehåll
Eleven skriver en novell med enkla gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt enkla berättargrepp.
Eleven skriver en novell med utvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt utvecklade berättargrepp.
Eleven skriver en novell med välutvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt välutvecklade berättargrepp.
Struktur
Novellens dramaturgi är enkel. Novellen är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Novellens dramaturgi är relativt komplex. Novellen är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, inledning, avslutning och rubrik. Textbindningen är utvecklad.
Novellens dramaturgi är komplex. Novellen är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom en konsekvent genomförd styckeindelning samt effektiv inledning och avslutning och rubrik. Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Menings- byggnaden fungerar i huvudsak. Tempusbruket förstör inte förståelsen av novellen.
Ordvalet är varierat och passar innehållet i novellen. Menings- byggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av novellen.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar innehållet i novellen väl. Menings- byggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Ge omdömen om och bearbeta text
Eleven kan ge ett enkelt omdöme om en novells innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta egen novell mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan ge ett utvecklat omdöme om en novells innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta egen novell mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan ge ett välutvecklat och nyanserat omdöme om en novells innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta egen novell mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: