Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Applikationsporträtt - förmedla en känsla

Skapad 2020-09-06 16:54 i Södermalmsskolan Stockholm Grundskolor
Tygkasse
Grundskola 4 – 6 Slöjd
I detta arbetsområde ska du förmedla en känsla genom ett applikationsporträtt. Med hjälp av ansiktsuttryck, färg och form ska du komponera ett porträtt som förmedlar din valda känsla.

Innehåll

Arbetssätt:

- Du ska välja ett färgtema och leta efter former som redan finns i textilierna.

- Du ska laborera fram ett uttryck som stämmer med din valda känsla.

- Genom tekniken applikation ska du bygga upp porträttet.

- Du kommer att få arbeta efter en skriftlig "steg för steg"- instruktion.

- Du ska dokumentera ditt arbete i din logg, med ord och bd.

- Du ska redovisa ditt arbete när det är klart.

 

Efter avslutat arbete ska du:

- kunna följa en skriftlig instruktion med bilder och instruktionsfilmer.

- ha tillräckliga kunskaper om symaskinen för att kunna tillverka ett enkelt slöjdföremål.

- veta vad en applikation är och hur man kan få ett visst uttryck med hjälp av färgval.

- förstå och använda vissa slöjdspecifika ord och begrepp.

- kunna resonera kring färg, form och material.

 

Bedömning:

Bedömningen i slöjd handlar inte bara om själva slutprodukten. När vi bedömer ditt arbete tittar vi på hela processen, från idé till färdigt resultat. Vi bedömer:

- din förmåga att använda olika redskap och verktyg

- din förmåga att komma med olika idéer till ditt slöjdarbete

- din förmåga att själv driva arbetet framåt, följa arbetsbeskrivningar och hitta lösningar på problem du ev. stöter på

- din förmåga att använda ord och begrepp inom ämnet slöjd

- din förmåga att beskriva vilka val du gjort och motivera detta

- dina kunskaper om olika tekniker

- din förmåga att samtala kring estetiska uttryck

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Bedömningsmatris åk 6

E
C
A
Tillverka saker
Sy ett applikationsporträtt.
Du kan skapa enkla saker i olika material på ett ganska noggrant sätt med hjälp av instruktioner.
Du kan skapa enkla saker i olika material på ett noggrant sätt med hjälp av instruktioner.
Du kan skapa enkla saker i olika material på ett mycket noggrant sätt med hjälp av instruktioner.
Verktyg, redskap och maskiner
Sax, knappnålar, symaskin
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i enkelt slöjdarbete.
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar bra i enkelt slöjdarbete.
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i enkelt slöjdarbete.
Arbetssätt och val
Du kan välja arbetssätt, berätta om dina val och motivera varför du har arbetat på ett visst sätt.
Du kan välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet och miljön. Du motiverar dina svar på ett enkelt sätt.
Du kan välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet och miljön. Du motiverar dina svar på ett utvecklat sätt.
Du kan välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet och miljön. Du motiverar dina svar på ett välutvecklat sätt.
Utveckla idéer
Du kan hjälpa till att utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande och med material som du letar upp själv.
Arbeta på lektion
Följa skriftliga, muntliga och visuella instruktioner. Be om hjälp efter att du tänkt själv.
Du kan hjälpa till att ge förslag och välja arbetssätt som gör att ditt slöjdarbete går framåt.
Du kan ge förslag och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt slöjdarbete går framåt.
Du ger förslag och väljer arbetssätt som gör att ditt slöjdarbete går framåt.
Skriva/berätta om ditt arbete
Skriftligt eller visuellt under arbetets gång och efter avslutat arbete.
Du kan ge enkla omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat.
Du kan ge utvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat.
Du kan ge välutvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat.
Skriva/berätta om hur ditt arbete ser ut och hur färg, form och material påverkat uttrycket på ditt slöjdföremål.
Skriftligt eller visuellt efter avslutat arbete.
Du kan förstå vad olika föremål kan berätta. Du diskuterar på ett enkelt sätt om symboler, färg, form och material.
Du kan förstå vad olika föremål kan berätta. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om symboler, färg, form och material.
Du kan förstå vad olika föremål kan berätta. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: