👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets uppkomst och former v 35-40

Skapad 2020-09-06 21:26 i Maja Beskowskolan Umeå
Grundskola 7 Biologi
Vi lär oss om jordens skapelse "Big Bang" och de levande organismernas utveckling. Om de förutsättningar som finns på jorden som gör liv möjligt. Vi jämför olika celltyper genom teori och mikroskopering. Vi lär om organismernas indelning, och fokuserar mot slutet på grupperna växter och lite på svamparnas betydelse i naturen.

Innehåll

SSyfte: Eleverna kommer att ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva

boch förklara biologiska samband i naturen samt att genomföra systematiska undersökningar i biologi.

         NO-förmågorna: 

 

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör biologi.
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi.
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband.
 • Mål: När vi jobbat klart ska du visat att du har NO-förmågor inom området genom att kunna:

  Detta ska du ha kunskaper om efter att du arbetat med växterna

  • Veta vad biologi är. 

  • Kunna förklara orden zoologi, botanik, medicin, genetik, ekologi, evolution, etologi, biokemi, bioteknik. s.33 i boken , light s.23 (PS ! Inom biologi kan man studera alla dessa ämnesområden)

  • Veta hur jorden och det första livet skapades på jorden. (Big Bang, urbakterier) se presentationen som jag delat med er i ert No-klassrum.

  • Kunna följa laborationsinstruktioner och känna till mikroskopets delar och hur man använder det. Känna till hur man slår i en flora. s.32 “biologiska hjälpmedel”, light s.23)

  • Veta vad ett fossil är , hur det bildades, och vilken nytta vi har haft av upptäckterna av fossiler.

  • Veta vad som är typiskt för levande organismer.s.8

  • Veta vad ordet biologisk mångfald betyder och förstå varför vi måste se till att vi bevarar en stor biologisk mångfald på jorden. s.26 i boken, light s.18)

  • Veta vem Carl von Linné var och hans betydelse för oss idag. s.15-16 i boken

  • Veta skillnaden mellan en växtcell och djurcell.s.14 i boken

  • Känna till fotosyntesen och cellandningen och dess betydelse för livet. s.44-51 i boken.

  • Känna till växternas släktträd utifrån ett evolutionistiskt perspektiv.(dvs hur växterna har utvecklats från encelliga bakterier till fröväxter) Ni har fått ett papper på växternas stamträd. Det står även om detta på s.27, s.59 i boken. (lightbokens.19, s.43) 

  • Veta hur organismerna indelas. (s.30 i boken, (lightboken s.21)

  • Veta vad en art är. (s.25 i boken, light s.13)

  • Veta skillnaden mellan sporväxter och fröväxter.

  • Känna till lite skillnader mellan alger, mossor, ormbunkar, blommor, svampar,lavar.

  • Veta blommans delar och deras funktion. (s.61, samt arbetsblad, light s.44)

  • Känna till hur fröväxter förökar sig och sprider sig. (s.62-67, light s.45-47)

  • Känna till hur växterna kan övervintra/överleva under vintern. (s.69, light s.49)

  • Känna till att växter och djur är beroende av varandra för att kunna leva. (ex. pollineringen, fröspridningen, fotosyntesen, förbränningen m.m)

  • Känna till på vilka sätt vi är beroende av växterna i vår vardag , “Ekosystemtjänster” (s.67-68 i boken light s.49)

För att nå de högre kunskapskraven ska du som elev visa på goda kunskaper kring ovanstående punkter genom att kunna förklara

och visa på samband med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier, t.ex. vad som är typiskt för liv och livets

utveckling. Du ska kunna föra mer utvecklade resonemang som förklarar likheter och skillnader mellan t.e.x olika celltyper, slags

organismer och växtgrupper.

 

F Fakta:

 • Genomgångar, filmer, presentationer, diskussioner och anteckningar som du gör i samband med detta.
 • Biologiboken spektrum Delar av Kapitel 1 sid: 7-30   Kapitel 2 sid:42-80

Varje avsnitt avslutas med “testa dig själv-frågor”. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning av hela kapitlet och “finalen” som är en bra möjlighet att öva och testa sina kunskaper mot slutet av arbetsområdet och inför prov. I No-klassrummet finns också instuderingsfrågor att öva på.

 

Bedömning:

Du visar dina kunskaper under klassrumsdiskussionerna, under laborationerna och i ett prov i slutet av kursen.

 

Uppgifter

 • Biologiprov fredagen den 2/10 vecka 40

Matriser

Bi
Generell matris Biologi åk 7-9

Rubrik 1

Ej grundläggande
Grundläggande
Utvecklat
Välutvecklat
använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör biologi.
genomföra systematiska undersökningar i biologi.
använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband.