Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kost, hälsa och immunförsvar

Skapad 2020-09-06 21:32 i Norretullskolan A Kristianstad
Grundsärskola 7 – 9 Naturorienterande ämnen
Vi ska lära oss om virus och bakterier. Vad det är och hur de sprids. Är alla farliga eller behöver vi ha några för att må bra? Vi ska också arbeta om hur det vi äter och hur vi motionerar påverkar vår fysiska och psykiska hälsa Och hur och vad vi kan göra för att förebygga smittspridning, sjukdomar och psykisk ohälsa.

Innehåll

Tidsram 

Ht -20  V 35- 39

 

Du ska få möjligheten att utveckla dina kunskaper kring:

immunförsvaret och vilka sjukdomar vi kan få av bakterier och virus

pandemier och epidemier 

hur vi själva kan minska riskerna för smittspridning

hur kost och motion kan påverka vår hälsa psykiskt och fysiskt

förebyggande hälsovård

 

Du kommer att jobba med:

att följa nyheter kring pågående pandemi via Lilla aktuellt

att svara på frågor och skriva text i frågeformulär 

titta på filmer och klipp, svara på tillhörande quiz

att prata om, lyssna på och framföra egna åsikter kring ämnet

att söka information via chromebook och surfplatta

 

Du kommer att bedömas utifrån:

din medverkan till att förklara virus, bakterier och smittspridning

din medverkan i att titta på filmer och svara på tillhörande frågor

din medverkan i hälsofrämjande uppgifter

din medverkan i att diskutera i grupp

din medverkan till att kritiskt granska information och texter via medier

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,
  NO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden,
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Virus, bakterier, smittspridning och infektioner samt förebyggande hälsovård.
  NO  7-9
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel, samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  7-9
 • Tolkning och granskning av information med koppling till naturvetenskap, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  NO  7-9

Matriser

NO
Immunförsvaret

E
C
A
Hälsa
Eleven bidrar också till resonemang om förebyggande hälsovård.
Eleven för också enkla resonemang om förebyggande hälsovård.
Eleven för också välutvecklade resonemang om förebyggande hälsovård.
Begrepp
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om människan.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om människan.
Källkritik
Eleven kan göra något eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan föra enkla och delvis underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: