Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva olika texttyper åk 4

Skapad 2020-09-06 22:39 i Fajansskolan Falkenberg
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska
Det finns olika texter med olika syften och struktur. Fabler är ett exempel på påhittade berättelser som ska roa. Alla påhittade berättelser kallas för berättande texter. En annan textyp är beskrivande texter eller faktatexter som kan handla om ett djur eller ett landskap. En tredje texttyp är instruerande texter som du följer för att laga mat (recept) eller bygga med lego. Vi tränar genom att gemensamt titta på exempeltexter och att skriva gemensamma texter. Avslutningsvis skriver vi enskilda texter, ger återkoppling och förbättrar texterna.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I undervisningen får du möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • förstå syftet och strukturen för olika textyper som instruerande, förklarande, återberättande, beskrivande, argumenterande och berättande texter

 • planera och skriva olika textyper

 • ge och få återkoppling (respons)
   
 • förstå vilka språkliga drag (stavning och grammatik) som är typiska för de olika texttyperna

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din förmåga att:

 • skriva olika slags texter med innehåll och fungerande struktur

 • i texter använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet

 • ge omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter

Jag bedömer detta genom:

 • klassrumsobservationer

 • att läsa dina texter

Undervisning och arbetsformer

För att nå målen arbetar vi med:

 • läromedlet Zick Zack Skrivrummet

 • att se och läsa många exempel på den aktuella texttypen

 • att arbeta gemensamt med modelltexter

 • att skriva gemensamma texter

 • att planera och skriva texter på egen hand

 • cirkelmodellen och STL (Skriva sig till lärande)

 • paruppgifter

 • genomgångar

 • muntliga, skriftliga och digitala uppgifter

 • bildstödet Widgit Online

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
  SvA  A 6
 • I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stav­ning, skiljetecken och språkriktighet på ett väl fungerande sätt.
  SvA  A 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  SvA  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  SvA  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: