Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria

Skapad 2020-09-07 09:02 i Brattebergsskolan 7-9 Öckerö
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Från antiken till medeltiden varför blev det så? Hur tänkte människor under antiken? Vad var idealet på medeltiden? Renässans-pånyttfödelse från vad då? Upplysningen - allt kan förklaras! Romantik- var är din fantasi?

Innehåll

Syfte

Vi läser litteraturhistoria för att förstå:

hur människans sätt att förstå och beskriva verkligheten växlar

hur genrer och litterära grepp uppstår och utvecklas

hur olika stilgrepp formar och skapar förutsättningar för skapande

om de villkor under vilka utvecklingen sker – hur författarna levde och hur människan och samhället skildras

 

Hur?

 Vi läser häftet antiken - romantiken och svarar på frågor. När vi gått igenom alla historiska epoker kommer ni bli indelade i grupper och få en djupdyka ner i en epok.  Detta ska sedan redovisas inför era klasskompisar.

När ni ska ta fram underlag för er presentation ska ni beskriva den litterära epoken; alltså ta upp fakta om den, ni ska även bearbeta fakta (fakta blir kunskap om man bearbetar det - fakta är meningslöst om den inte går att tillämpa) - därefter relaterar (kopplar) ni epoken till en text (kommer finnas texter på google classroom) som ni i sin tur kopplar till en författare som var verksam under epoken.

Glöm inte att vara både mottaglig och kritisk när det gäller fakta. Studera texten, analysera den och utgå ifrån vad som är tidstypiskt och vad som är typiskt stilistiskt sett (hur det är skrivet) och koppla det till den litterära epoken. Arbetet ska innehålla fakta, reflektion och analys. Du presentera fakta och använda fakta och avslutningsvis tillämpa (använda) fakta för att analysera en text. Du ska också reflektera över resultatet - alltså i hur stor grad följer texten de riktlinjer som anses vara typiska för just den litterära epoken?

Det ni ska göra är alltså:

● Berätta om er litterära epok (Fakta)

● Ni tar upp en text från epoken och berättar om den, tidstypiskt och hur det är

skrivet.

 

● Ni berättar också om författaren till verket.

 

 

När?

Redovisningarna sker på svenskalektioner under vecka 42

 

Kunskaper vi testar

Eleven förbereda och genomföra muntliga redogörelser med  fungerande struktur och innehåll och anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. 

Genom att göra sammanfattningar av olika texters innehåll med koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra underbyggda resonemang om olika verk.

Eleven kan också föra resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: