👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är geografi? Hur formades Sverige? Åk 4

Skapad 2020-09-07 09:16 i Parkskolan Kristianstad
Grundskola 4 Geografi
Du kommer att få lära dig om olika typer av landskap, hur naturkatastrofer uppstår, begreppsanvändning, hur en karta används och hur en karta kan se annorlunda ut. En introduktion till geografiämnet helt enkelt.

Innehåll

Pedagogisk planering – Geografi: Parkskolan.

Viktiga begrepp: 

 

Syfte: (Förmågorna vi tränar)

Du ska träna på att: Analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

Att göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Konkretisering: (Detta kommer du lära dig)

Eleverna kommer få lära sig:

 

 • Du ska kunna påvisa skillnaden mellan natur- och kulturlandskap. 
 • Du ska kunna ge exempel på olika naturförändringar exempelvis jordbävningar och jordskred. 
 • Du ska kunna läsa av ett landskap.
 • Du ska kunna ge exempel på konsekvenser som naturen kan orsaka.
 • I dina beskrivningar ska du kunna hantera ämnesorden i begreppslistan. 
 • Du ska kunna använda och förstå en karta, hur Sverige ser ut och varför det ser ut ser ut så.

 

 •  

Arbetssätt: (Såhär kommer vi jobba)

 • Du kommer att få läsa i Koll på Sverige och svara på frågor. Du kommer få medverka i diskussioner och lära dig att titta och analysera olika karttyper.

 

Bedömning: (Såhär visar du vad du kan)

 

Du visar vad du kan under ett prov där samtliga förmågor bedöms.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  A 6
 • I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  A 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  A 6

Matriser

Ge
Vad är geografi?/Hur formades Sverige.

Natur och kulturlandskap.

Fyra olika uppgifter som bedöms sammanfattningsvis nedanför.
 • Ge  A 6   Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Natur och kulturlandskap (Kunskaper)
Fråga 1. Du ska kunna påvisa skillnaden mellan natur- och kulturlandskap.
 • Ge  A 6
Du gör ett försök och har nästan rätt på ett av landskapen.
Du kan ett landskap
Du kan både natur och kulturlandskap.
Människors förändring av naturen genom historien.
Fråga 2. Du ska ge exempel på förändringar som människorna gjorde i naturen under tre historiska tidsåldrar.
 • Ge  A 6
Du kan ge exempel på en förändring som människorna gjorde i naturen under en tidsålder.
Du kan ge exempel på en förändring som människorna gjorde i naturen under två tidsåldrar.
Du kan ge exempel på en förändring som människorna gjorde i naturen under tre tidsåldrar.
Natur och kulturlandskap (Kunskaper)
Fråga 3. Du ska kunna läsa av hur ett naturlandskap ser ut.
 • Ge  A 6
Du kan ge ett exempel.
Du kan ge 2-3 exempel.
Du kan ge 4 exempel.
Exempel på naturförändringar.
Fråga 4.. Du ska kunna ge exempel på olika naturförändringar exempelvis jordskred, skogsbrand, vulkanutbrott, storm, orkan eller tromb.
 • Ge  A 6
Du kan namnge en naturförändring
Du kan namnge två naturförändringar.
Du kan namnge tre naturförändringar.
Konsekvenser för naturen.
Fråga 5. Du ska kunna ge exempel på konsekvenser som naturen kan orsaka.
 • Ge  A 6
Du försöker ge en konsekvens.
Du kan visa på en konsekvens.
Du kan visa på två konsekvens.
Natur och kulturlandskap.
Sammanfattningvis
 • Ge  A 6

Geografiska begrepp

Begrepp från prov 1 och prov 2 bedöms sammanfattningsvis nedanför.
 • Ge  A 6   Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Geografiska begrepp prov 1
 • Ge  A 6
Du använder dig av 3-6 stycken ord från begreppslistan i rätt sammanhang.
Du använder dig av 7-10 stycken ord från begreppslistan i rätt sammanhang.
Du använder dig av 11-13 stycken ord från begreppslistan i rätt sammanhang
Geografiska begrepp prov 2
 • Ge  A 6
Du använder dig av 3-4 stycken ord från begreppslistan i rätt sammanhang.
Du använder dig av 5-7 stycken ord från begreppslistan i rätt sammanhang.
Du använder dig av 8-9 stycken ord från begreppslistan i rätt sammanhang
Geografiska begrepp sammanfattningsvis
 • Ge  A 6
Du använder dig av 11-13 stycken ord från begreppslistan i rätt sammanhang.
Du använder dig av 14-17 stycken ord från begreppslistan i rätt sammanhang.
Du använder dig av 18-22 stycken ord från begreppslistan i rätt sammanhang.

Kartkunskap

Två olika uppgifter som bedöms sammanfattningsvis nedanför.
 • Ge  A 6   Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Kartans register och rutnät.
5.
Du ska kunna hitta en plats med hjälp av kartans register och rutnät.
Du ska kunna hitta 2-3 platser med hjälp av kartans register och rutnät.
Du ska kunna hitta 4 platser med hjälp av kartans register och rutnät.
Topografisk & Tematisk karta.
6.
 • Ge  A 6
Du ska veta skillnaden mellan topografisk och tematisk karta (1r).
Du ska veta skillnaden mellan topografisk och tematisk karta (2r).
Du ska veta skillnaden mellan topografisk och tematisk karta (3r)
Kartkunskap.
Sammanfattningsvis.