Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag i gruppen

Skapad 2020-09-07 09:20 i Mossvägens förskola Varberg
Förskola
Hur är vi mot varandra? Allas lika värde... undervisningen kommer att präglas av några av barnkonventionens artiklar samt utvalda läroplansmål som vi ska arbeta mot för att stärka alla barnens roll i gruppen. ”Alla barn ska få uppleva den tillfredställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara tillgång i gruppen”

Innehåll

Hur ska undervisningen gå till?

Vi kommer att gå iväg till skogen en gång i veckan med samma grupp av barn 4-5 år. Eftersom detta är en del av hela vår grupp kommer vi att arbeta med att få till en gruppkänsla - är alla här idag? Vem är inte här? Detta ska ske genom att konkretisera antalet barn i ”gruppen” till äpplen - är alla äpplena här idag? Blir trädet fullt? 

Vi kommer att arbeta med våra ”smile kort”/ ”känslokort” - där får barnen tillfälle att träna sitt språk till att beskriva, lyssna och förstå sina egna och andras känslor. 

Vi kommer att ha olika sorters samarbetsövningar

Vad vill vi att barnen ska lära sig/få med sig?

Jag kan och jag behövs i gruppen.

Lyssna på mina kompisar men även lära mig att det jag säger lyssnar andra på.

Hur kan vi se att vi har uppnått våra mål?

Barnen är delaktiga i lekarna och förstår innehållet i dom.

Barnen berättar mer utförligt kring sina känslor och utvecklar berättelserna och förståelsen kring vad dom andra berättar. 

Barnen i gruppen vet vilka som är här och vem som saknas. 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: